Говедовъдство

105 продукта
Baytril 5 %, Байтрил 5%

Inj. Инжекционен разтвор

Catosal, Катозал

Инжекционен разтвор

Glutellac, Глутелак

Добавка за телета

Virkon S, Виркон S

Широкоспектърен дезинфектант

Kexxton, Кекстон

Против развитие на кетоза

Imaverol, Имаверол

Широкоспектърен антимикотичен емулсионен разтвор

Fascionix 34%, Фасционикс 34%

Инжекционен разтвор

Dryclox-N, Драйклокс-N

Интрамамарни шприцове за сухостоен период

Cloxamas DC, Клоксамас DC

Интрамамарни шприцове за сухостоен период