Гризачи

8 продукта
Murin Pasta Extreme

Отрова за мишки и плъхове 150 gr

Murin Block Extreme

Отрова за мишки и плъхове 300 gr

Murin Pellet Extreme

Отрова за мишки и плъхове 140 gr

Мurin Forte Pasta

Отрова за мишки и плъхове 10 kg

Murin Forte Pasta

Отрова за мишки и плъхове 20 kg

Murin Forte Block

Отрова за мишки и плъхове 20 kg

Murin Forte Block

Отрова за мишки и плъхове 5 kg

Murin Facoum Pasta

Отрова за мишки и плъхове 10 kg