Котки

65 продукта
Advantage, Адвентидж

За котки 0-4кг; 4-8кг

Foresto S , Форесто S

Противопаразитна каишка за котки и кучета до 8кг

Profender, Профендър

Spot-On, Спот-он Разтвор

Veraflox 25mg/ml, ВЕРАФЛОКС 25мг/мл

Перорална суспензия 15мл

Advocate 0.4ml/0.8ml, Адвокейт 0.4мл/0.8мл

Spot-on, Спот-он за котки и порчета

Bolfo 38cm, Болфо 38см

Противопаразитна каишка за котки и кучета 38см

Catosal, Катозал

Инжекционен разтвор

Drontal cat, Дронтал за котки

Овкусени таблетки

Virkon S, Виркон S

Широкоспектърен дезинфектант

Comfortis, Комфортис

Овкусени таблетки за кучета до 9.5кг и котки

Procal, Прокал

Inj. Инжекционен разтвор

Procilline LA, Процилин LA

Inj. Инжекционен разтвор