Covinan ®

23 Януари 2020

Пубертетът при кучката настъпва до края на първата година. При едрите породи първият еструс се установява на възрат 10-12, а при дребните по-рано, на 6-8 месеца. Възможно е протичането му да е разцепено. Това означава, че няколко седмици преди същинското му настъпване, в продължение на няколко дни кучката проявява признаци характерни за проеструс - кървене, едем на вулвата, след което те отшумяват и малко по-късно настъпва същинския проеструс. Препоръчва се първото покриване да се осъществи по време на втория или третия еструс .

Фазите на половия цикъл са четири – проеструс, еструс, метеструс (диеструс) и анеструс.

Проеструс. Продължителността на проеструса варира от 1 до 17, средно 9 дни. През тази фаза на половия цикъл нивата на естрогените са високи, като пика е 1-2 дни преди края й. Прогестероновите нива са ниски базални, като в края на фазата настъпва леко повишаване (2 ng/ml). В яйчниците се намират непрекъснато развиващи се фоликули. В края на проеструса настъпва тяхната т. нар. предовулаторна лутеинизация, което е причина за нарастващите кръвни нива на жълтотелния хормон. Стената на матката е едематизирана и хипертрофира, жлезите й хиперплазират. Установява се екстравазация на еритроцити. Влагалището и външните полови органи са силно едематизирани, хиперемирани, с наличие на кърваво съдържание и изтечения. Вулвата е твърда, чувствителна, дори болезнена при изследване. Проеструсът бележи началото на активния период в поведението на кучката. Тя привлича мъжките, но не позволява да бъде покрита.

Еструс. Продължителността на еструса е 3 до 21, средно 9 дни. В началото на тази фаза е предовулаторния пик на лутеинизиращия хормон (LH-пик), започващ от първия ден на еструса и продължаващ 24-96 h. Характерно за кучката е, че максималното количество на фоликулостимулиращия хормон (FSH) е 1-2 дни след LH-пика. Нивото на естрогените се понижава рязко, а това на прогестерона се увеличава. Фоликулите в яйчниците овулират от 0 до 96 часа след LH-пика. В матката развитието на жлезите продължава. Те отделят вече маточен секрет. Вроговяването на епителните клетки на влагалището достига своя максимум. Стените му са  бледи. При вагиналното изследване се установяват специфични гънки, от които най-силно развита е медианната, образуваща в дъното т. нар. псевдоцервикс. Вулвата омеква, кръвта в влагалищното съдържание изчезва. Изтеченията са бистри, понякога леко белезникави или мътни. Женските привличат мъжките и допускат да бъдат покрити по време на целия еструс.

Метеструс (диеструс). Продължителността на метеструса е 60-110 дни. През тази фаза на половия цикъл нивата на прогестерона достигат своя максимум. Най-добре това е изразено между 20-я и 30-я ден. Пролактинът се повишава след третата седмица. Хормоналният профил при бременни и небременни е приблизително еднакъв. Специфичен за бременността е релаксина. В яйчниците се установяват жълти тела, а маточните жлези са достигнали своето максимално развитие и произвеждат маточно мляко. Цервиксът е затворен. Влагалището е бледо розово, животните реагират отбранително на изследване. В своето поведение женските не привличат мъжките и не допускат да бъдат покрити.

Анеструсът продължава от 90-150 дни и е фазата на покой. Въпреки това нивата на FSH и на естрогените са относително високи. Последните дни, преди началото проеструса се установяват LH-пулсации. Яйчниците са малки, без образувания, гладки или леко грапави при възрастните. Маточната стена е изтънена. Влагалището и външните полови органи като цяло не се отличават от предходната фаза. Кучките са ареактивни.

Полов цикъл при кучка – обобщение Половият цикъл при кучката е сезонно моноцикличен.  Тъй като еструсът най-често настъпва два пъти в годината би могъл да се означи още като бицикличен. В това отношение съществуват породни и индивидуални особености. Анеструсът не зависи от сезона. Половото влечение  се съпровожда от високо ниво на прогестерона. Динамиката на жълтотелния хормон и на пролактина е приблизително еднаква при бременни и небременни животни (cl cyclicum = cl graviditatis).

 

 

Основни цели при предпазването от Еструс са:

 • Предпазване от нежелана бременност
 • Избягване на неудобствата на Еструса
 • Намаляване на риска от болести

Възможностите са:

Хирургическа кастрация

-       Оварихистероектомия (отстраняване на матката и яйчниците)

-       Овариектомия (отстраняване на яйчниците)

 

Фармакологична

-       Третиране по схема с прогестагени първо поколение

-       (Depo-Promone® , Depogeston®)

-       Третиране по схема  с прогестагени второ поколение

( Covinan® )

Основни предимства и недостатъци при хирургическата кастрация са:

                    

Кастрацията е необратима хирургическа интервенция, която крие своите рискове.

 

Фармакологичен контрол на еструса

 • Първо поколение Прогестагени

-       Medroxyprogesterone acetate (MPA, MAP)

        -Megoestrol acetate (MA)

        -Chlormadinone acetate

 • Второ поколение

-       Proligestone

 

 

Сравнение на ендокринните свойства на Proligeston(Covinan®)                         и Прогестагени първо поколение.

              

  

Proligestone ( Covinan® ) – Безопасен, Ефективен и Обратим

Безопасност при животните, за които е предназначен

Правени са проучвания вдневни дози от 25 mg/kg за 3 месеца (клинична доза 10-33mg/kg веднъж на 3 месеца) и резултатите са:

 • Няма токсични ефекти
 • Слаби порогестални ефекти:

-       Увеличен прием на храна

-       Подържане на телесното тегло

-       Слаба пролиферация на ендометриума

-       Слабо понижаване броя на еритроцитите и концентрацията на хемоглобин

 • Слаби глюкокортикостероидни ефекти

-       Слабо повишаване броя на белите кръвни клетки

-       Промяна в диференциалното броене на левкоцитите

 • Тератогенни проучвания в дневни дози до 50mg/kg

-       Плъхове (ден 6-15)

-       Зайци      (ден 6-18)

Не се наблюдават тератогенни ефекти!

 

При кучки, на които се прилага Proligeston (Covinan®) за контролиране  на еструса:

 • Има намален риск от Пиометра
 • Няма повишаване на риска от тумори на млечната жлеза

Случаи на Пиометра (%) при кучки третирани с Proligeston или МРА:

                                  

Случаи на пиометра при 1600 кучки третирани с Proligeston или МРА:

                          

Случаи на тумори на млечната жлеза (%) при кучки             

                                                                                    

Proligestone (Covinan®) е:

 • Контрацептив             »  Силен
 • Антигонадотрофен    »  Силен
 • Антиестрогенен          »  Ефективен
 • Прогестагенен             »  Слаб
 • Антиандрогенен          »  Слаб

 

Потискане и временно отлагане на разгонването

 •  Потискане

-       Еднократна инжекция при започването на признаците

-       Потискане на признаците

-       Контрацепция

 • Временно отлагане

-       Една инжекция точно преди очакваното разгонване

-       Забавяне на признаците

Ефикасност за потискане на еструса:

        

Ефикасност за потискане на еструса при проучване с 800 кучета (=97.8%)

 • Първо поколение прогестагени – 85% ефикасност
 • Proligestone ( Covinan®) – 97% ефикасност

 

Постоянно отлагане на разгонването

 • Третиране в начало на анеструса
 • Повтаряне на инжекциите

-       След 3 месеца, след това

-       След 4 месеца, след това

-       Повтаряне на всеки 5 месеца

      

Ефекта на Covinan® е обратим!

                             

    

Съвети за правилна употреба:

 • Не е 100% ефективен

-       Реални индивидуални вариации

-       Около 3% „пробиви”

-       Връщане на еструса 3-12 месеца след последната инжекция

 • Началото на действието не е незабавно

-       Пазете от контакт с мъжки животни за 5 дни

 • Няма повишен риск от Пиометри и Тумори на млечната жлеза
 • Локалните реакции не са непознати

-       Обезцветяване на козината

-       Бучки в областа на инжектиране (отшумяват)

-       Атрофия на кожата в областа на инжектиране (отшумява)

-       Временна болкова реакция (отшумява)

Как да намалим нежеланите реакции?

 1. Затоплете Covinan® преди употреба
 2. Инжектирайте внимателно подкожно в областа на хълбочната гънка, само на здрава кожа (по-малко реакции)
 3. Използвайте достатъчно дълга игла с широк лумен
 4. Не инжектирайте интрадермално и в мастна тъкан

 

Какво трябва да знаем за приложението на Covinan® при КОТКИ?

 • Отлагане на еструса

-       1ml на котка (средна котка 3kg)

-       Същата схема, както при кучката

-       Изключително внимателно да се спазват правилата за правилно приложение т. 1 - 4

Други приложения на Covinan®

 • Отлагане на еструса при Порчета и животни за ценни кожи

 ( доза 0.5 ml)

 • Лечение на фалшива бременност

-       Препоръчва се незабавно еднократно инжектиране при поява на първи клинични признаци. При повечето случаи, признаците на нервност изчезват след около 6 дни, а лактацията спира или се редуцира до 9дни.

 

 

 • Лечение и предпазване на множествен дерматит при котки

-       Еднократно третиране най-често е достатъчно, но може да бъде поставена и втора инжекция 14 дни по-късно при условие, че клиничния отговор не е задоволителен.

Proligestone (Covinan®) е ефективен, по-безопасен в сравнение с първо поколение Прогестагени и е обратима алтернатива на Кастрацията.