"Vital 90 days" - Жизненоважните 90 дни от живота на кравата!

24 Октомври 2017

На 10 и 11 октомври съответно в гр. Габрово и гр. Пловдив фирма Възраждане –Касис ООД, съвместно с американската фирма Elanco,  осъществи работни семинари с ветеринарни лекари, работещи в говедовъдни ферми. Тема на семинарите беше „Жизненоважните 90 дни от живота на кравата“. Лектор на семинара беше д-р Герхард Зехнер - технически мениджър за Централна и Източна Европа по говедовъдство на фирма Elanco. На семинара също така присъстваха д-р Нина Струс от Словения (маркетинг мениджър на Elanco за Централна и Източна Европа) и д-р Костас Телиусис от фирма Elanco (Гърция). На събитието в Габрово присъстваха 25 лекари, а в Пловдив 34.

Семинарът беше разделен на теоретична и практична част. По време на теорията се извърши интерактивно упражнение с практикуващите лекари. Засегнати бяха групите крави от ранният сухостоен период, късният сухостоен перод, отелването и прясноотелените животни.

Какви корекции могат да бъдат направени, с цел да се постигне по-добра продуктивност след отелването?

Според Elanco и световните специалисти в областта на мениджмънта, храненето, ваксинациите, противомаститният контрол и мониторинга Vital 90 days са най-важните дни от живота на кравите. Към този период се причисляват 60-те дни сухостоен период и 30-те дни след отелване. Много рисков период и критичен по отношение на бъдещата лактация.

Обсъдени бяха параметри по отношение на :

  • Оценка на телесно състояние;
  • Достъп до храна и вода;
  • Топлинен стрес;
  • Мениджмънт и др.

На тази база бяха изготвени чек листи, които след обяд се попълваха в практичната част.

Практиката в гр. Габрово се проведе на територията на ферма Боженци в с. Велковци, за което благодарим на ветеринарният доктор и мениджър във фермата д-р Веселин Стефанов.

Практиката в гр. Пловдив се проведе на територията на ферма Желязно в с. Желязно, за което благодарим на ветеринарният доктор и мениджър във фермата д-р Мариел Мерджанов.

Още веднъж искаме да благодарим на фирма Elanco, присъстващите лекари, домакините ни от ферма Боженци и ферма Желязно.