Моля, изберете от офисите ни по-долу този, който ще Ви бъде най-удобен.

гр. Ловеч
ул. Стара планина 59

Телефон: +359 68 604 111

E-mail: office@vkasis.com
Skype: kasis-office, botev-office

Представители:

Д-р Георги Ботев
Търговски отношения в страната
0882 461 123
0887 254 103
gbotev@vkasis.com

Д-р Цветан Ботев
Международни търговски отношения
0888 212 933
ceco@vkasis.com

Д-р Мария Ботева
Вътрешен одит
0888 281 700
mboteva@vkasis.com

Д-р Васил Василев
Консултант преживни животни
0898 525 350
v.vasilev@vkasis.com

Д-р Боряна Костадинова
Ветеринарномедицински представител
0884 671 766
boryana.ivanova@vkasis.com

Донка Генова
Зооинженер
0887 433 257
0895 601 243
donna_lov@abv.bg

Анелия Георгиева
Гл. счетоводител
0888 374 704

Мария Цанкова
Гл. счетоводител
089 451 1942

Светла Иванова
Зам. гл. счетоводител
0887 237 491;
sis.ivanova74@abv.bg

Връзка с клиенти:

Пламена Христова
Офис мениджър
0887 216 549
phristova@vkasis.com

Пенчо Пиронски
Търговски представител
експерт пчеларски продукти
0885 724 419
0878 199 654
pironski@vkasis.com

Силвия Цивнева
Офис сътрудник
0884 338 014;
silviatsivneva@vkasis.com

Павлина Василева
Офис сътрудник
0894 511 917;
vasileva@vkasis.com

Теодора Лалева
Офис сътрудник
0885 723 540;
teddy@vkasis.com

Надя Минкова
експерт обществени поръчки
0888 702 430
nminkova@vkasis.com

Иван Петков
Мениджър логистик
0887 045 459
ivan_petkov555@abv.bg

Цанко Иванов
Спедиционен посредник
0885 724 353
cakata69@abv.bg

Найден Милков
Спедиционен посредник
0894 511 937
naiden_marinov90@abv.bg

Николай Трифонов
Спедиционен посредник
0887 054 541
tryfonov@vkasis.com

Драгомир Христов
Спедиционен посредник
0885 724 402
drago90_@abv.bg

Станимир Кюркчиев
Спедиционен посредник

гр. София
бул. Данаил Николаев 20

Телефон: 0894 511 932

E-mail: sofia-office@vkasis.com
Skype: vkasis-sofia 

Ветеринарномедицински представители:

Д-р Владимир Кръстев
Домашми любимци
0887 882 248
vkrastev@vkasis.com

Д-р Максим Кънчев
Говедовъдство
088 896 9803
mkanchev@vkasis.com

Д-р Петя Кавръкова
ветеринарно медицински представител
0894 511 936
p_d_k@vkasis.com

Връзка с клиенти:

Д-р Даринка Ботева
Ветеринарно медицински представител
0885 724 451
dboteva@vkasis.com

Пламен Бекяров
Офис сътрудник
0889 332 655
bekiarow@abv.bg

Добри Динков
Спедиционен посредник
0885 724 474
dinkov@vkasis.com

Стефан Стефанов
Спедиционен посредник
0884 719 183
stefanov@vkasis.com

Николай Станев
Спедиционен посредник
0894 511 918
nikolaivkasis@mail.bg

Д-р Екатерина Хайкова
Търговски представител
0889 033 438
e.haykova@vkasis.com

гр.Стара Загора
Индустриална зона
ул. Пружинна №9

Телефон: 0885 135 035

E-mail: starazagora@vkasis.com

Ветеринарномедицински представители:

Д-р Орлин Матов
Мениджър; Експерт пчеларство
0885 725 238
matov@vkasis.com

Д-р Пламен Петров
Мениджър ключови клиенти
0894 511 943
p.petrov@vkasis.com

Д-р Цветозар Йорданов
Птицевъдство
0887 455 640
ts.jordanov@vkasis.com

Д-р Венци Миков
Експерт свиневъдство
0988705208
v.mikov@vkasis.com

Връзка с клиенти:

Д-р Анастасия Запрянова
Офис мениджър
0885 135 035
zapryanova@vkasis.com

Д-р Анита Василева
Офис сътрудник
0894 511 879
anita.vasileva@vkasis.com

Д-р Борислав Цаков
Търговски представител
0883 481 748
borko@vkasis.com

Д-р Цветомир Чолаков
Търговски представител
0885 724 429;
cholakov@vkasis.com

Д-р Станимир Георгиев
Търговски представител
0888 522 637;
st.georgiev@vkasis.com

Динко Динев
Спедиционен посредник
0885 837 546;
dinkodinev@vkasis.com

гр. Варна
ул."Д-р Анастасия Железкова" 34 А

Телефон: 0889 717 918

E-mail: varna@vkasis.com

Представители:

Боряна Ботева
Сътрудник международни отношения
0885724458
boryanaboteva@vkasis.com

Връзка с клиенти:

Д-р Александра Щерева
Офис мениджър
0894 511 937
alexandra.shtereva@vkasis.com

Д-р Павлин Тодоров
Търговски представител
0893 48 01 03
ptodorov@vkasis.com

Христо Христов
Търговски представител
0894 511 920
h.hristov@vkasis.com

Николай Райков
Спедицонен посредник
0894 511 933

Николай Николов
Спедицонен посредник
0899 505 342
nnikolov@vkasis.com