ЗАЩО Е ВАЖНО ДА УПРАВЛЯВАМЕ КЕТОЗАТА?

10 Ноември 2016

1. Понижава млечната продукция – с 3 до 7%

v      Крави със субклинична кетоза произвеждат 1.3 кг по-малко мляко през първите 30 дни на лактация (McArt et al., 2012).

v     Повишаването на ВНВА с всеки 0.1 mmol/l (над 1.2 mmol/l) води до загуба на 0.5lмляко/дн. през първите 30 дни от лактацията.

v     Разликите в загубите от мляко при ВНВА от 1.2 до 2.6 mmol/l могат да бъдат от порядъка на 6.2 l/дн.

2. Повишава риска от дислокация на абомазума (DA) - от 3 до 19 пъти.

v      Крави със СКК в първите 5 дни от лактацията са в 6.1 пъти по-висок риск от развитие на DA.

3. Повишава риска от бракуване през първите 30 дни от лак-тацията - до 3 пъти.

v      Повишаването на ВНВА с всеки 0.1 mmol/l води до 1.4 пъти  по-висок риск от бракуване през първите 30 дни.

4. Влияние върху репродукцията:

v     1.2 до 1.7 пъти намалява успеваемостта при осеменяване от първо разгонване (по-малко влияние при схеми за синхронизация).

v     Повишава процента на цисти на яйчниците.

5. Понижава резистентността на млечната жлеза и удължава развоя и тежестта на протичане на маститите.

6. Повишава риска от ламинит с 3.2%.