Baycox Iron

Инжекционен разтвор

Baycox Iron

Инжекционна суспензия за прасенца

Съдържание на активните субстанции и експициентите в 1ml:

Toltrazuril 36.4 mg

Iron

(kато gleptoferron)

182 mg

484.7 mg

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Прасета (прасенца - 48 до 72 часа след опрасването)

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За едновременно предотвратяване на клиничните признацина кокцидиоза (като диария) при новородени прасенца във ферми с потвърдена история на кокцидиоза, причинена от Cystoisospora suis и профилактика на желязодефицитна анемия.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Интарамускулно приложение. Разклатете добре преди употреба, докато се получи видимо хомогенна суспензия, без утайка на дъното на стъкления флакон. Ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага на прасенца от 48-я до 72-я часа след опрасването с еднократно интрамускулно инжектиране на 20 mg toltrazuril/kg телесна маса и 100 mg желязо (като gleptoferron комплекс)/kg телесна маса, което е еквивалентно на обем на дозата от 0.55 ml/kg телесна маса. 

За да се приложи правилна доза , телесната маса на прасенцата трябва да се определи възможно най-точно. Всяко прасенце трябва да се инжектира с игла размер 21G. Предпочитано място за инжектиране е областта на врата.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

  1. Разклатете добре флакона преди употреба.
  2. Дръпнете кожата в областта на врата преди да поставите иглата.
  3. Вкарайте иглата под ъгъл 90° и инжектирайте продукта.
  4. Инжектирайте интрамускулно зад ухото, във врата.
  5. Пуснете кожата след като сте извадили иглата, не преди това.

Гумената запушалка на флакона може да бъде пробита безопасно до 30 пъти. Когато се прилага продукта на група животни, използвайте игла за изтегляне, която е поставена в запушалката на флакона, за да се избегне многократното й пробиване. Иглата за изтегляне трябва да се отстрани след прилагането. Когато се прилага продукта на по-големи групи животни, се препоръчва използването на автоматична спринцовка (с апарат за изтегляне с клапа). Дозирането на спринцовката трябва да се регулира преди инжектирането, в съответствие с телесната маса на прасенцата.

КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: 53 дни.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Новородените прасенца могат да показват клинични признаци, подобни на тези, предизвикани от кокцидиоза (като диария) поради различни причини (напр. други патогени, стрес). Ако клиничните признаци продължават да се наблюдават в рамките на две седмици след прилагането на продукта, свържете се с вашия ветеринарен лекар, за да получите съответна диференциална диагноза. Честата и повтаряща се употреба на антипротозойни продукти от един и същ клас може да доведе до развитие на резистентност. препоръчително е да се приложи продукта на всички прасенца от прасилото. След въьникване на клиничните признаци на кокцидиоза, увреждането на тънките черва вече е настъпило. поради това, продуктът трябва да се приложи на всички животни преди очакваната проява на клиничните признаци, т.е. в предпатентния период. Спазването на мерките за хигиена може да намали риска от кокцидиоза при прасетата. Затова се препоръчва своевременно да се подобрят хигиенните условия в помещенията, особено почистването и подсущаването им. Продуктът не се препоръчва за употреба при прасенца с телесна маса под 0.9 kg.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Продуктът не трябва да се прилага повече от веднъж. Този ветеринарномедицински продукт трябва са се използва само при потвърдена история на Cystoisospora suis във фермата. отговорният ветеринарен лекар трябва да отчете резултатите от клиничните прегледи и/или изследването на фекални проби и/или от хистологичнте находки, които потвърждават наличието на Cystoisospora suis при предишно възникване на инфекцията във фермата. Не се препоръчва прилагането на този ветеринарномедицински продукт при прасенца с телесна маса под 0.9 kg, тъй като ефикастността и безопастността на продукта не са оценявани при толкова малки прасенца.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Този продукт съдържа желязо (kато gleptoferron комплекс), което може да бъде свързано с анафикалтични реакции след инжектиране. Хората с установена свръхчувствителносткъм желязо (kато gleptoferron комплекс) трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт, особено случайно самоинжектиране, което може да предизвика неблагоприятни реакции. При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта. Този продукт може да бъде вреден за плода. Бременните жени и жените, възнамеряващи да забременеят, трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт, особено случайно самоинжерктиране. Да се измиват ръцете след употреба и/или след разливане.

Бременност и лактация:

Не е приложимо.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не са известни.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Поносимостта към ветеринарномедицинския продукт е била оценена след единично интрамускулно приложение на повишена до 5 пъти препоръчителна доза, както и след многократно прилагане. Единично интрамускулно приложение на повишена 5 пъти препоръчителна доза или 3 приложения на препоръчителната доза не предизвикват системни неблагоприятни реакции или проява на аномалии в мястото на инжектиране. След второто или третото прилагане на трикратно превишена препоръчителна доза са наблюдавани клинични признацикато апатия, диспнея, повишена ректална температура, зачервяване на кожата, атаксия, неблагоприятни реакции в краката и ставите (като полиартрит). В някои случай (n=13 от n=29 животни, третирани многократно с трикратно превишена препоръчителна доза), това е довело до смъртна животните. Тези наблюдения вероятно се дължат на претоварване с желязо. Нивата на насищане с трансферин-желязо могат да доведат до повишена чувствителност към (системна) бактериална инфекция, болка, възпалителни реакции, както и образуване на абсцес на мястото на инжектиране. Може да се появи трайно обезцветяване на мускулната тъкан в мястото на инжектиране. След предозиране, може да настъпи ятрогенно отравяне, което да предизвика следните клинични признаци: бледи лигавици, хеморагичен гастроентерит, повръщане, тахикардия, хипотония, диспнея, оток на крайниците, куцота, шок, увреждане на черния дроб, смърт. В случай на предозиране могат да се използват поддържащи средства като хелатиращи агенти (напр. дефероксамин).

Основни несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти.