Baytril 5 %, Байтрил 5%

Inj. Инжекционен разтвор

BAYTRIL 5 % INJ.
БАЙТРИЛ® 5% ИНЖЕКТИВЕН РАЗТВОР


100 мл Байтрил® 5 % инжективен разтвор съдържа:
Активна субстанция: enrofloxacin 5,0 гр.
Помощно(и) вещество(а): бутилов алкохол, калиев хидроксид, вода за инжектиране.


ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:
За лечение на инфекциозни заболявания при телета, свине и кучета причинени от изброените по-долу чувствителни към enrofloxacin Грам-отрицателни и Грам-положителни бактерии и микоплазми:
телета: E. coli, Haemophilus spp., Pasteurella spp., Mycoplasma bovis;
свине: E. coli, Pasteurella spp., Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae;
кучета: E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Staphylococci.


Телета: бактериални инфекции на респираторната и храносмилателната системи (пастьорелоза, микоплазмоза, колибацилоза, колисептицемия) и вторични бактериални инфекции, например при комплекса респираторни заболявания/пренаселване.


Свине: бактериални инфекции на храносмилателната система (диария причинена от Е.coli, колисептицемия), респираторната система (ензоотична пневмония, плевропневмония), инфекции на уринарния тракт причинени от E.coli и MMA- синдром при свинете.


Кучета: монобактериални и смесени бактериални инфекции на респираторната, храносмилателната и отделителната системи, на кожата, рани.
Байтрил® 5 % е показан за употреба при телета, свине и кучета, при които клиничните признаци, подпомогнати по възможност от тестове за чувствителност на микроорганизмите причинители на инфекциите, посочват enrofloxacin като правилният избор за лечение.
Байтрил® 5 % инжективен разтвор е препоръчително да се използва след предварително потвърждение на диагнозата чрез бактериологичен тест за чувствителност на микроорганизмите причинители на инфекцията и след доказана резистентност към други антибиотици.
Поради възможност от изграждане на резистентност, Байтрил® 5 % инжективен разтвор, както всички флуорхинолони не трябва да се използва при незначителни инфекции.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Съществуваща резистентност срещу хинолони, като тази резистентност често е пълна.Съществува и пълна кръстосана резистентност с други флуорхинолони.
Телета и свине:
Съществуващ намален растеж на ставния хрущял или увреждания на двигателния апарат водещи до тежко функционално натоварване на ставите.
Кучета:
Да не се използва при кучета под 12 месечна възраст или преди завършена фаза на растеж, тъй като е възможно ставните хрущяли да бъдат безвъзвратно засегнати от флуорхинолоните по време на растежа. Да не се използва при кучета със съществуващо нарушение на хрущялния растеж. Да не се прилага при бременни и кърмещи животни. Да не се използва при кучета с разстройства на нервната система (припадъци и др.).
Enrofloxacin се екскретира частично през бъбреците и както при всички флуорхинолони, екскрецията му може да се задържи при животни със съществуваща бъбречна недостатъчност.


НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ
Възможни са преходни реакции на мястото на инжектиране.
Много рядко e възможна появата на гастроинтестинални неразположения по време на употреба при кучета и телета.


УПОТРЕБА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ И ЛАКТАЦИЯ
Да не се прилага при бременни и кърмещи животни.
Инструкции при дозиране:
Дозата за телета и свине е 2,5 мг enrofloxacin на кг телесно тегло или
0,5 мл Байтрил® 5 % на 10 кг телесно тегло.
При усложнени респираторни инфекции при телета дозата е 5 мг enrofloxacin
на кг телесно тегло или
1,0 мл Байтрил® 5 % на 10 кг телесно тегло.
При кучета дозата е 5 мг enrofloxacin на кг телесно тегло или
1,0 мл Байтрил® 5 % на 10 кг телесно тегло.
Начин на приложение:
За подкожно приложение при телета и кучета и интрамускулно приложение при свине. Инжектирането се прави на обичайните места: при свине във врата, в областта зад ухото. Да се инжектират не повече от 10 мл на мястото на приложение при телета и не повече от 2,5 мл при свине. В случаи на повторно инжектиране (телета подкожно, свине интрамускулно) всеки път трябва да се сменя мястото на приложение.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
Телета: лечение в рамките на 5 последователни дни.
Свине: лечение в рамките на 3 последователни дни.
Лечение на MMA синдром при свине: 1-2 последователни дни.
Кучета: лечението основно се провежда в продължение на 5-10 последователни дни. Ако не се наблюдава клинично подобрение в рамките на 2-3 дни е необходимо да се направи отново тест за чувствителност и при необходимост да се смени лечението.


ПРЕДОЗИРАНЕ
Интоксикацията с флуорхинолони може да причини гадене, повръщане и диария.


КАРЕНТЕН СРОК
Говеда: месо и вътрешни органи - 7 дни.
Свине: месо и вътрешни органи - 7 дни.
Специални предпазни мерки за употреба за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП
Поради възможност от изграждане на резистентност Байтрил® 5% инжективен разтвор, както всички флуорхинолони не трябва да се използва при незначителни инфекции.
В случаи на повторно инжектиране (телета подкожно, свине интрамускулно) всеки път трябва да се сменя мястото на приложение.