Catosal, Катозал

Инжекционен разтвор

CATOSAL/ КАТОЗАЛ

АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ: butaphosphan (еквивалентен на 1,73 гр. фосфор) - 10 г vitamin B12 0,005 гр.
Помощни вещества: n-бутанол, натриев хидроксид, вода за инжектиране.


ВИДОВЕ ЖИВОТНИ:
Говеда, кучета, котки и животни отглеждани за кожа


ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:
- Смущения в метаболизма причинени от лошо хранене, неправилно отглеждане или заболяване.
- Смущения в развитието и храненето на млади животни поради заболяване в ранна възраст.
- Метафилактика при безплодие и следродилни заболявания и поддържащо лечение при безплодие.
- При мускулни спазми и парези, като допълнение на Ca/Mg терапия.
- Като подсилващо средство при стрес, пренапрежение и намалени съпротивителни сили при здрави животни.
- Като тонизиращо средство в случаи на слабост и преумора.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Няма.


НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ:
Няма известни.


ДОЗИРОВКА И МЕТОД НА ПРИЛАГАНЕ:
Подкожно (s.c.), интрамускулно (i.m.) и интравенозно (i.v.) инжектиране. Говеда: i.v. В зависимост от теглото и състоянието на животното дозата е както следва:
Говеда: 10,0 - 25,0 мл;
Телета: 5,0 - 12,0 мл;
Кучета: 0,5 - 5,0 мл;
Котки и животни отглеждани за кожа: 0,5 - 2,5 мл.
При необходимост може да се прилага ежедневно.


КАРЕНТЕН СРОК:
Говеда, телета: тъкани предназначени за човешка консумация: 0 дни.
Говеда: мляко: 0дни.