Ceffect, Цефект

LC 75 MG

CEFFECT LC 75 MG / ЦЕФЕКТ 75 МГ
Маз за интрамамарно приложение.


АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 75 mg Cefkvinom (като sulfate).
Бяла до светло жълта маз.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
Говеда (лактиращи крави).


ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:
За лечение на клиничен мастит при лактиращи млечни крави, причинен от следните чувствителни на цефкином микроорганизми: Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureus и Escherichia coli.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:
Съдържанието на една спринцовка трябва да се приложи внимателно в папилата на инфектираната четвъртина на всеки 12 часа след всяко едно от три последователни издоявания.
Издойте докрай засегнатата(ите) четвъртина(и). След като цялостно почистите и дезинфектирате папилата и отвора на папилата с предоставената почистваща кърпичка, свалете капачката от накрайника, без да го докосвате с пръсти.
Внимателно впръскайте съдържанието на една спринцовка във всяка от засегнатите четвъртини. Разпръснете равномерно продукта, като леко масажирате папилата и вимето на засегнатото животно.


СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
Спринцовката трябва да се използва еднократно. Частично използваните спринцовки трябва да се изхвърлят.


КАРЕНТЕН СРОК:
Месо и вътрешни органи: 4 дни.
Мляко: 5 дни (120 часа).
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Употребата на продукта трябва да се основава на тест за чувствителност, като се вземат предвид официалните и местните правила за използване на противомикробни средства. Неподходящата употреба на продукта може да увеличи разпространението на бактерии, резистентни на цефкином и може да намали ефективността на лечението с други бета-лактам антибиотици, поради възможността за кръстосана резистентност.
Бременност и лактация:
Продуктът е предназначен за употреба по време на лактация. Няма налична информация, указваща репродуктивна токсичност (вкл. тератогенност) при говеда. В проучвания за репродуктивна токсичност при лабораторни животни, цефкином не показва никакво въздействие върху репродукцията или тератогенен потенциал.


НЕСЪВМЕСТИМОСТИ:
Не са известни.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Да не се използва при свръхчувствителност към цефалоспоринови антибиотици и други ß-лактам антибиотици или към някой от ексципиентите.
Не използвайте почистваща кърпичка, ако по папилите има лезии.


НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:
В много редки случаи след прилагане на продукта са наблюдавани анафилактични реакции при животните.