Comfortis, Комфортис

Овкусени таблетки за кучета до 9.5кг и котки

Comfortis 90 mg таблетки за дъвчене за кучета и котки; Comfortis 140 mg таблетки за дъвчене за кучета и котки
Comfortis 180 mg таблетки за дъвчене за кучета и котки; Comfortis 270 mg таблетки за дъвчене за кучета и котки
Comfortis 425 mg таблетки за дъвчене за кучета и котки

Активна субстанция:
Comfortis 90 mg - спинозад (spinosad) 90 mg
Comfortis 140 mg - спинозад (spinosad) 140 mg
Comfortis 180 mg - спинозад (spinosad) 180 mg
Comfortis 270 mg - спинозад (spinosad) 270 mg
Comfortis 425 mg - спинозад (spinosad) 425 mg

Таблетките са пъстри жълтокафяви до кафяви, кръгли, плоски и могат да се дъвчат.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:
Кучета и котки: за лечение и профилактика на опаразитявания с бълхи (Ctenocephalides felis).
Профилактичният ефект срещу повторни опаразитявания е резултат от адултицидното действие, и намаляването на производството на яйца с продължителност до 4 седмици след прилагане на единична доза от продукта. Този ветеринарномедицински продукт може да бъде използван като част от лечебната стратегия за контрол на алергичен дерматит, причинен от бълхи.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Да не се използва при кучета или котки под 14-седмична възраст.
Да не се използва при известна свръхчувствителност към активната субстанция или някой от ексципиентите.

Метод на прилагане: Перорално

Кучета: Ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага в съответствие със следната таблица, за да се осигури доза от 45–70 mg/kg телесна маса при кучета.

Телесна маса (kg) на кучето Брой таблетки и концентрация на активната субстанция в таблетката (mg спинозад)
1,3–2,0 1 х 90 mg таблетка
2,1–3,0 1 х 140 mg таблетка
3,1–3,8 1 х 180 mg таблетка
3,9–6,0 1 х 270 mg таблетка
6,1–9,4 1 х 425 mg таблетка

Котки: Ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага в съответствие със следната таблица, за да се осигури доза от 50–75 mg/kg телесна маса за котки:

Телесна маса (kg) на котката Брой таблетки и концентрация на активната субстанция в таблетката (mg спинозад)
1,2–1,8 1 х 90 mg таблетка
1,9–2,8 1 х 140 mg таблетка
2,9–3,6 1 х 180 mg таблетка
3,7–5,4 1 х 270 mg таблетка
5,5–8,5  1 х 425 mg таблетка

Котки с телесна маса над 8,5 kg: да се приложи съответната комбинация от таблетки.
Остатъчните инсектицидни свойства на продукта продължават до 4 седмици след прилагането на единична доза. При повторна поява на бълхи през четвъртата седмица, интервалът на третиране може да се скъси с до 3 дни при кучета. При котки трябва да се поддържа пълният интервал от 4 седмици между третиранията, дори при повторна поява на бълхи (поради инцидентно леко редуциране на трайната ефикасност) преди края на 4-седмичния период.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага с храна или веднага след хранене.
Продължителността на ефикасността може да намалее, ако дозата се прилага на празен стомах.
За да се гарантира максимална ефективност, ако има повръщане в рамките на един час от прилагането и таблетката бъде забелязана, дайте на кучето отново цялата доза. Ако бъде пропусната доза, приложете продукта със следващото даване на храна и възобновете схемата на ежемесечно дозиране. Ветеринарномедицинският продукт може безопасно да се дава на интервали от по един месец в препоръчваната доза. Таблетките Comfortis могат да се дъвчат и имат приятен вкус за кучета. Ако кучето или котката не приема директно таблетките, те могат да се прилагат с храна или директно, като се отвори устата на животното и таблетката се постави върху задната част на езика.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:
При кучета, наблюдаваната неблагоприятна реакция е повръщане, което най-често настъпва през първите 48 часа от прилагане на доза. Повръщането най-вероятно се предизвиква от локален ефект върху тънките черва. В деня на или в деня след прилагане на спинозад в доза от 45– 70 mg/kg телесна маса, наблюдаваната проява на повръщане при полевото изпитване е била 5,6%, 4,2% и 3,6% респективно след първото, второто и третото месечно третиране. Наблюдаваната проява на повръщане е била по-висока (8%) при кучетата, третирани с доза в горната граница на дозовия диапазон. В повечето случаи реакцията на повръщане е била преходна, лека и не е изисквала симптоматично лечение.Другите неблагоприятни реакции при кучета са били нечести или редки и са включвали мускулен тремор, летаргия, анорексия, диария, атаксия и гърчове. В много редки случаи са наблюдавани слепота, нарушено зрение и други зрителни разстройства.
При котки, често наблюдавана неблагоприятна реакция е повръщането, настъпващо през първите 48 часа от прилагане на доза, което най-вероятно се причинява от локален ефект върху тънките черва. В деня на прилагане на спинозад в доза 50-75 mg/kg телесна маса или на следващия ден, честотата на повръщане в провеждано в световен мащаб проучване е между 6% и 11% през първите 3 месеца от лечението. В повечето случаи повръщането е било преходно, леко и не е изисквало симптоматично лечение.
Други често наблюдавани неблагоприятни реакции при котки са били диария и анорексия.
Летаргията, влошаването на общото състояние и саливацията са били нечести реакции.
Гърчовете са били редки неблагоприятни реакции. Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:
- много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)
- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1000 животни)
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10 000 животни)
- много редки (по-малко от 1 животно на 10 000 животни, включително изолирани съобщения).