DEPOMYCIN

Суспенсия за инжектиране

Съхранение:
Да се съхранява при 2 до 8 градуса. 
След първо отваряне на опаковката:
8 седмици
Да се съхранява на недостъпни за деца места

Карентен срок: 
Месо: 14 дни
Вътрешни органи: 21 дни (говеда и прасета), 35 дни (овце)
Мляко: 72 часа
Да не се прилага на коне за човешка консумация и на лактиращи овце, от които се добива мляко за човешка консумация.

Предпазни мерки за безопасност и специални предупреждения:
Хора с установена свръхчувствителност към penicilin или dehydrostreptomycin трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Специални предпазни мерки при унищожаване:
Виж листовката