DIHYDROSTREPTOMYCIN inj. - BG

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОЗИВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
PROVET S.A. 
Nikiforou Foka & Agion Anargiron str., 
Thessi Vrago 19 300 Aspropyrgos, Greece

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВМП
ДИХИДРОСТРЕПТОМИЦИН инж. - БГ

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
1 ml съдържа:
Активна субстанция:
250 mg dihydrostreptomycin (като dihydrostreptomycin sulfate).  
Ексципиенти:
натриев  цитрат, натриев формалдехид сулфоксилат, метил парахидроксибензоат, вода за инжекции.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение на заболявание, причинени от бактерии, чувствителни към dihydrostreptomycin. 
Лептоспироза при свине, говеда и кучета, салмонелоза при телета, инфекции на гастроинтестиналния тракт, ендометрити при всички видове, паратифен аборт при овце, пастьорелоза при всички видове, генерализирнаи стафилококови и стрептококови инфекции, следродилни инфекции. 

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при инфекции, причинени от резистентни щамове.
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите. 
Да не се използва при животни с нарушена чернодробна функция и бъбречна недостатъчност.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
При реакции на свръхчувствителност лечението трябва да се прекрати незабавно.
Streptomycin е ототоксичен и нефротоксичен. Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда, овце, кози, свине и кучета.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ
Интрамускулно или подкожно приложение. 
Мястото на приложение трябва да се сменя при всяко инжектиране, особено при подкожно приложение.
Препоръчителната доза dihydrostreptomycin варира от 5 до 30 mg/kg телесна маса (т.м.). Точната доза се определя от ветеринарен лекар според тежестта на заболяването, възрастта и вида на животното.
Препоръчителната доза е 10 mg/kg т.м.:
Говеда (400 kg т.м.): 10 мг/кг т.м/ или 16 мл DIHYDROSTREPTOMYCIN inj. - BG на жиовтно.
Овце, свине и кози (50 кг. т.м.): 10 мг/кг т.м. или 2 мл. DIHYDROSTREPTOMYCIN inj. - BG на животно.
Кучета (25 кг. т.м.): 10 мг/кг. т.м. или 1 мл. DIHYDROSTREPTOMYCIN inj - BG на животно.
За да се поддържат терапевтичните нива на dihydrostreptomycin в кръвния серум, горепосочените дози трябва да се повтарят на всеки 12 часа в период от 3-4 дни, според курса на лечение на заболяването.