ЕВТАНАЗИН „Н”, EUTHANASIN “N”

Разтвор за инжекции, Solutioproinjectionibus

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТА В 1 ml

Активни сурстанции:

Procaine Hydrochloride – 400mg

Potassium Chloride – 50mg

Помощни вещества:

Hydrochloric acid concentrated

Water for injections

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета и котки.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За безболезнено, хуманно и без страхови реакции и безпокойствие умъртвяване на нелечимо болни или престарели кучета и котки, по волята и декларираното съгласие на стопаните и преценка на лекуващия ветеринарен лекар

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Венозно; интракардиално (след сърдечна пункция от ляво и изтичане на пулсираща кръв) и интрапулмонално (вкарване на инжекционна игла между ребрата в белодробната тъкан до синхронизиране на движенията с дихателните).

Доза:

Кучета – 10-20 ml;

Котки – 4-5 ml, съобразно теглото.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма данни.

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Не са известни.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

За клинично/амбулаторно прилагане само от ветеринарен лекар и декларирано съгласие на стопанина!

Препоръчва се да се комбинира с Магнизиев сулфат 5 mg/kg маса за по-хуманно и без страхови реакции и безпокойствие умъртвяване на нелечимо болните животни!

   КАРЕНТЕН СРОК

Мляко – нула часа.

Месо и вътрешни органи – нула дни.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява при температура под<25°C, на сухо и защитено от светлина място.

Да се съхранява на недостъпни за деца места!

Да не се използва след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета!

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Няма.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Съгласно закона за управление на отпадъците.