FLATULEX inj.

ЛИСТОВКА ЗА:
ФЛАТУЛЕКС инфекционен
Коне, говеда, овце, кози и свине

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата:
PROVET S.A. 
19 300 Aspropyrgos, Attiki, Greece
Tel.: +30 2105575770-3 ; +30 2105508500 ; 
Fax.: +30 2105575830
E-mail: vet@provet.gr

2
. Наименование на вмп:
FLAUTEX inj. 
ФЛАУТЕКС инжекционен

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Активни субстанции:
витамин Е ацетат 17.00 mg/ml
натриев селенит 1.67 mg/ml
Ексципиенти:
поликсил 35, рициново масло, метилпарабен Е 218, вода за инжектиране.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За профилактика и лечение на различни синдроми, свързани с недостиг на витамин Е и селен, като ензоотична мускулна дистрофия при агнета, ярета, телета и прасенца, хранителна чернодробна некроза при свине, алиментарна микрооангиопатия и конгенитална слабост на крайниците при новородени прасенца, паралитична миоглобинурия при коне.

5. ПРИВОПОКАЗАНИЯ
Няма. 

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Няма, ако се употребява както е препоръчано.
Да не се предозира. Приприлагане на по-високи от препоръчаните дози може да се проявят атаксия, силно затруднено дишане с носни изтечения, диария и колични болки. Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Коне, говеда, овце, кози и свине. 

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
Интрамускулно инжектиране.
Говеда , коне:
7.5 мл
телета, овце, кози:
2-3.5 мл
прасета:
3-7.5 мл
прасенца, агнета, ярета:
0.7-2 мл
Дозата зависи от степента на недостатъчност и/или от тежестта на клиничните признаци. При лечение на тежки случаи, прилагането може да се повтори след 6-7 дни. Профилактично се прилага веднъж на 3 месеца.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Да не се предозира.

10. КАРЕНТЕН СРОК
Месо и вътрешни органи: 28 дни.
Мляко: нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Да се съхранява далеч от погледа и на недсотъпни за деца места. 
Да се съхранява на халдно и сухо място.
Да се пази от светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП: 
Рядко са наблюдавани реакции на свръхчувствителност при коне при интравенозно инжектиране.
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Да не се предозира.
Бременност и лактация:
Може да се прилага по време на бременност и лактация.
Взаимодействие с други ВМП и други форми на взаимодействие:
Витамин Е може да повиши абсорбцията, усвояването и акумулацията на витамин А. Високи дози витамин Е могат да забавят хематологичния отговор при лечение на желязодефицитна анемия с желязосъдържащи продукти.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антодито):
Селена е силно токсичен във високи дози, но има достатъчно широки граници на безопасност. Симптомите на селеново отравяне включват депресия, атаксия, диспнеа, следота, диария, мускулна слабост, колични болки и чеснов дъх.
Несъвместимости:
Не са известни.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА
ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадърци или отпадни води.
Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
04/2014

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ>
Стъклени флакони от 50 ml и 100 ml.
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 
За всяка информация относно този ВМП, моля свържете се с териротиралния представител на притежателя на лиценза за употреба.
Възраждане-Касис ООД
бук. България 102-4, Ловеч 5500
Тел. + 359 68 604 111