IDEXX Bluetongue Competition Ab Test

ТЕСТ КИТ ЗА ВИРУС НА СИНИЯ ЕЗИК (BTV) VP 7

АНТИТЕЛЕН ТЕСТ КИТ ЗА ВИРУС НА СИНИЯ ЕЗИК (BTV) VP 7

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Конкурентният IDEXX тест за син език е ензимна имунна реакция за откриване на антитела насочени срещу VP7 протеин от вируса на синия език (BTV) в индивидуални серумни и плазмени проби от говеда, овце и кози.

ИНФОРМАЦИЯ:

Синият език (BT) е вирусно заболяване, засягащо овце, кози, едър рогат добитък и диви преживни животни. Болестта се предава от насекомо от род куликоиди и клиничните признаци могат да сесвържат с интензивно възпаление, придружено с висока температура,конгестия на езика и лицето, отоци, улцерации и лигавични кръвоизливи. Заболяването се причинява от BTV, който е сегментиран РНК орбивирус от семейство Reoviridae. Известни са двадесет и четири серотипа. Сред вирусните BTV протеини, VP7 е общ за всичките 24 известни серотипа, силно имуноген и специфичен за BTV.

ПРИНЦИПИ

Микроплаките са покрити с рекомбинантен VP7 протеин. Пробите, които трябва да се тестват, се разреждат и инкубират в ямките на плаката. След инкубация на тестваната проба в покритите с VP7 протеин ямки, VP7 специфичните антитела образуват имунен комплекс с VP7. Добавя се анти-VP7 антитяло ензимен конюгат. В присъствието на VP7 антителен имуннен комплекс, конюгатът се блокира от свързването към съответните му епитопи на микроплака. Обратно в отсъствието на VP7 антитела в тестваната проба, конюгатът е свободен да се свързва със съответните епитопи върху микроплаката. Несвързаният конюгат се отмива и се добавя ензим субстрат тетраметил бензидин (TMB). В присъствието на ензима субстратът се окислява и се получава синьо оцветяване, като след блокиране веществото става жълто. Оцветяването е обратно пропорционално на количество анти-VP7 антителата в тестваната проба. Резултатът се получава чрез сравняване на оптичната плътност на пробата със средната оптична плътност на отрицателната контрола.

Допълнителна информация и заявки: 0887 211 080 – д-р Цветозар Йорданов