Maxiban, Максибан

G 160 Кокцидиостатик

MAXIBAN G 160, МАКСИБАН  G 160

Категория: Кокцидиостатици

АКТИВНИ СЪСТАВКИ:

Наразин - 80 g активност / kg
Никарбазин - 80 g/kg (съотношение 1:1)
Минерално противопрахово масло - 10 g/kg
Microtracer F-Red - 11 g/kg
Оризови люспи - до 1 kg

Да се използва само във фураж за пилета бройлери.

ФАРМАЦЕВТИЧНО ОПИСАНИЕ:
Maxiban G 160 е смес от бежово-жълти и сиво-кафяви неслепващи частици за добавяне към фуражи за животни.
Всеки 1 kg от Maxiban G 160 съдържа гранулиран наразин, еквивалентен на 80 g наразин и гранулиран никарбазин, еквивалентен на 80 g никарбазин. Съдържа червен индикатор microtracer F-Red.

ПОКАЗАНИЯ:
За профилактика срещу кокцидиоза при пилета бройлери, причинявана от Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix и E. tenella.
Добавката се смесва с фуража под формата на ПРЕМИКС.

УКАЗАНИЕ ЗА СМЕСВАНЕ:
Maxiban G 160 трябва да бъде напълно смесен с фуража преди употреба. Смесете 500 до 625 g Maxiban G 160 на тон фуражни съставки, за да получите готов фураж, съдържащ 80 до 100 g активни субстанции общо (от 40 g наразин + 40 g никарбазин до 50 g наразин + 50 g никарбазин на тон).

УКАЗАНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ:
Продуктът е стабилен в готовия фураж, включително при пелетиране, до 3 месеца.
Може да се използва за хранене до деня за клане. Не се изисква карентен срок.
Противопоказания и предупреждения
Опасен е за еднокопитни животни, пуйки и зайци.
Този фураж съдържа йонофор: едновременната употреба с някои лекарствени субстанции може да бъде противопоказна.
Животните, включително птиците, не трябва да бъдат третирани с продукти, съдържащи тиамулин, 7 дни преди и 7 дни след приемане на фураж, съдържащ добавката.
Едновременната употреба може да предизвика силно потискане на растежа или смърт.
Този продукт не трябва да се смесва с други кокцидиостатици.