Monteban, Монтебан

G 100 Кокцидиостатик

MONTEBAN®G 100, МОНТЕБАН G 100

Категория: Кокцидиостатици

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:

Наразин - 100 g активност/kg
Минерално противопрахово масло - 10 g/kg
Оризови люспи - до 1 kg

Да се използва само във фураж за пилета бройлери.

Фармацевтично описание:
Monteban G 100 е смес от бежово‐жълти и сиво‐кафяви неслепващи частици за добавяне към фуражи за животни.
Всеки 1 kg of Monteban G 100 съдържа гранулиран наразин, еквивалентен на 100 g наразин.

Показания:
Като помощно средство в профилактиката срещу кокцидиоза, причинявана от Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix и E. tenella.
Добавката се смесва с фуража под формата на ПРЕМИКС.

Указания за смесване:
Смесете напълно 600 ‐ 700 g Monteban G 100 в един метричен тон фураж, за да се осигури 60 – 70 g активност на наразин в един метричен тон готов фураж.
Определеното количество Monteban G 100 се смесва с най‐малко 5 пъти по‐голямо количество подходяща фуражна съставка преди смесването с по‐голямата част от фуража, който трябва да
бъде приготвен.

Указания за хранене:
Продуктът е стабилен в готовия фураж, включително при пелетиране, до 3 месеца.
Може да се използва за хранене до деня за клане за човешка консумация.

Не се изисква карентен срок.

 Опасен е за еднокопитни животни, пуйки и зайци. Да не се използва при пуйки, токачки, други видове птици, при кокошки носачки и зайци. Този фураж съдържа йонофор: едновременната употреба с някои лекарствени субстанции (напр. тиамулин) може да бъде противопоказна. Животните, включително птиците, не трябва да бъдат третирани с продукти, съдържащи тиамулин, 7 дни преди и 7 дни след приемане на фураж, съдържащ Monteban G 100. Едновременната употреба може да предизвика силно подтискане на растежа или смърт. Този продукт не трябва да се смесва с други кокцидиостатици.