Продукти

11 продукта
IDEXX Brucellosis Milk Ab Test

Кит за откриване на Бруцелозни Антитела в мляко (сборно мляко)

IDEXX Brucellosis Serum Ab Test

Диагностичен кит за откриване на антитела срещу Бруцелоза в кръвен Серум

RealPCR ASFV DNA Mix

Идентификация на ASFV ДНК, резултати в рамките на 70 минути

IDEXX BVDV Total Ab Test

За изследване на проби от Серум,плазма или мляко

IDEXX Bluetongue Competition Ab Test

ТЕСТ КИТ ЗА ВИРУС НА СИНИЯ ЕЗИК (BTV) VP 7

IDEXX Brucella ovis Ab Test

Brucella ovis Антителен Тест Кит