Продукти

30 продукта
NOBIVAC® Rabies

Инактивирана ваксина срещу бяс за всички бозайници

COBACTAN 2.5%

Инжекционна суспензия

Cepravin Dry Cow

250 mg, интрамамарна суспензия Крави в сухостоен период

Halocur

0.5 mg/ml перорален разтвор за телета

т-61

Бистър, прозрачен инжекционен разтвор

Dexafort 50 ml

Инжекционна водна суспенция за говеда, коне, кучета и котки.