Свиневъдство

67 продукта
ВИТАМИН АД3Е, VITAMIN AD3E

Разтвор за инжекции, Solutioproinjectionibus

КАЛЦИЕВ БОРОГЛЮКОНАТ 20%, CALCIUMBOROGLUCONATE 20%

Разтвор за инжекции, Solutioproinjectionibus

ЛЕВАМИЗОЛ 7.5%, LEVAMISOL 7.5%

Разтвор за инжекции, Solutioproinjectionibus

ДЕКСАМЕТАЗОНИК 0.4%, DEXAMETHASONIC 0.4%

Разтвор за инжекции, Solutioproinjectionibus

НИКАЛЦИМАГ, NICALCIMAG

Разтвор за инжекции, Solutioproinjectionibus

СЕЛЕД, SELED

Разтвор за инжекции, Solutioproinjectionibus