Свиневъдство

67 продукта
Kenflox 10% inj, Кенфлокс 10% инж.

Инжекционен разтвор 100ml

Карнитол

Допълващ фураж

Мултивит - AD3EKC

Допълващ фураж

Vitamino trace oral, Витамино трейс орал

Премикс на течна основа

Vitaflash oral, Витафлаш орал

Премикс на течна основа

Heparol plus, Хепарол плюс

Течен допълващ фураж

ВМД - 3

Допълващ фураж за прасенца

ОТЦ - 50%

Прах за перорално приложение