BG | EN
person Вход

Byemite, Баймайт

Продуктов № 1627913030
Elanco
Тип
Противопаразитни

BYEMITE / БАЙМАЙТ
Прозрачен леко жълтеникав до кафяв концентрат за спрей-емулсия

Активни субстанции: 500мг/мл phoxim.


ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение при инвазии от кокошинки (Dermanyssus gallinae), чувствителни към органофосфати, в сгради с ярки и кокошки носачки.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Да не се прилага при бройлери!


НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ:
Стресовите реакции предизвикани от пръскането или временното спиране на храната по време на третирането може да предизвика слабо намаляване на яйценосенето на следващия ден.


ДОЗИРОВКА И МЕТОД НА ПРИЛАГАНЕ:
Пригответе разтвор от 2000 ppm phoxim, като разтворите продукта в съотношение 100 мл на 25 л вода при продължително разбъркване. Ползвайте разтвора в количество 25 л за хиляда птичи гнезда, като директно напръскате повърхностите около птиците и там, където се крият паразитите- клетки, помощни съоръжения, метални стълбове, хранилки, конвейрни ленти, гнезда и пр. Ползвайте пръскачки с едри капки. Повторете третирането след седем дни. Приготвяйте разтвора непосредствено преди употреба. Необходимото количество разтвор трябва да се изчисли внимателно и да бъде използвано изцяло в помещенията. За да се намали въздействието на phoxim върху околната среда, ограничете броя на годишните третиранията до 2 /общо 4/.
Да не се смесва с други продукти. Срок на годност след разтваряне, в съответствие с инструкциите: 24 часа.


СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
Разтвора се прилага в присъствието на птиците.


КАРЕНТЕН СРОК:
Отстранете яйцата преди третиране.
Яйцата снесени по време и в деня на третирането трябва да се изхвърлят.
Яйца:нула дни.
Месо и субпродукти: 25 дни след второто третиране.
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта
Не пръскайте директно върху птиците. Отстранете фуража и яйцата преди третиране. Яйцата снесени по време на третирането трябва да се изхвърлят. Да се изхвърлят счупените яйца в деня на третирането.
Дезинфекцията и почистването на празните помещения в периода между две зареждания е важна стъпка в контрола на Dermanyssus gallinae. Трябва да се предотврати внасянето на нови кокошинки в помещенията, чрез замърсени материали и хора, диви птици и гризачи. Лечението с този ветеринарномедицински продукт трябва да се прилага само в случаи, когато е показано.
Продукта не трябва да се използва в рамките на 1 месец, преди планирано почистване на помещенията.