BG | EN
person Вход

Фолиев катетър

Продуктов № 1627913223
Тип
Консумативи

Видове:

Фолиев катетър - трипътен  Размери:
N:16FG 30/50сс
N:18FG 30/50сс
N:20FG 30/50сс
N:22FG 30/50сс
N:24FG 30/50сс