BG | EN
person Вход

Kepcox 2.5%, Кепкокс 2,5%

Продуктов № 1627913267
Kepro
Тип
Кокцидиостатици

1.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ:

 Toltrazuril: 25mg/ml. 

Kepcox2.5%Oral е съвместим с всички хранителни адитиви и основно се прилага при кокошки и пуйки. Толтразурилът е с кокцидиоцидно действие. Aктивен e срещу всички вътреклетъчни стадии на развитие на Eimeriaspp. Толтразурилът е ефективен в лечението на кокцидиоза, причинена от различни типове Eimeria: E.acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. tenella и E. adenoides(при кокошки), E. meleagridis и E.meleagrimitis(припуйки). 

2.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

Kepcox2.5%Oral е предназначен за терапия на клинично проявена кокцидиоза при кокошки, телета, овце, кози и прасета.

3.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Не прилагайте при животни с нарушена чернодробна или бъбречна функция. Не използвайте при птици-родители и стокови носачки по време на яйценосене.

4.СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:

Няма

5.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

За орално приложение, чрез питейната вода.

Кокошки и пуйки: 100ml/100l питейна вода за непрекъсната  48 часова медикация или 300ml/100литра питейна вода по 8 часа дневно, в продължение на 2 дни (7mg/kg телесна маса)

Телета, овце, кози, прасета: 0.8 ml/kg (20mg/kg телесна маса, в продължение на 2 дни)

В случай на увеличен или намален прием на вода, концентрацията на препарата трябва да бъде определена така, че да се осигури дневна доза толтразурил от 7 mg/kg телесна маса. При нужда - повторете след 7дни.

Медикаментозната вода трябва да се изпозлва в рамките на 24 часа.

6.КАРЕНТЕН СРОК:

Месо:

Кокошки, пуйки   19 дни
Телета   63 дни
 Овце, кози  42 дни
 Прасета   77 дни

7.СЪХРАНЕНИЕ:

Да се съхранява в сухо, защитено от пряка слънчева светлина помещение на температура от 2 °C до 25 °C

Да се съхранява в затворена опаковка.

Да се пази далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Разфасовки:

  • Флакон от 100ml;
  • Туба от 1000ml.