BG | EN
person Вход

АНТИФЛЕГМИН, ANTIFLEGMIN

Продуктов № 1627913269
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ В 50гр.

Активна субстанция:

Phenol  2.5 g

Camphor 2.5 g

Ексципиенти:

Cod-liver Oil, Wool Fat иWhiteSoftParaffin.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, коне, магарета, свине, овце, кози и кучета.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При гнойни възпалителни процеси (абсцес, флегмон, фурункул, карбункул); контузии; рани (замърсени, инфектирани и гноящи); възпалителни следродилни отоци, тендинити, скъсване на сухожилия и други заболявания на опорно-двигателния апарат (миозити, бурзити, следфрактурни и следкастрационни усложнения); едем на млечната жлеза, остри и хронични мастити.

 ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Външно. Втрива се 2 пъти дневно на мястото на поражението до пълно излекуване. В тежки случаи се комбинира с горещи антисептични превръзки и с неспецифична протеинотерапия. При наличност на крусти мястото се измива със сапунена вода, подсушава се и след това се намазва.

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите

Да не се използва при животни от сем. Котки.

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Възможна е появата на кожни раздразнения.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести  (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Няма.

 

КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: нула дни.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 ºС.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 30 дни.

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужните Ви ВМП. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.