BG | EN
person Вход

КАМФОР–САЛИЦИЛИКУМ, CAMPHOR-SALICYLICUM

Продуктов № 1627913270
Ветпром
Тип
Други

 СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активна субстанция:

Camphor: 7.5 g/50 g

 Salicylic Acid: 3.75 g/50 g                                                                                    

Ексципиенти: 

Colloidal Anhydrous Silica, Sunflower Oil, Wool Fat, White Soft Paraffin

 

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Говеда, коне, магарета, свине, овце, кози, кучетаи котки.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

При ревматични и травматични възпаления на мускулатурата и ставите; тендинити, тендовагинити и бурзити; контузии Iи II; периостити, синовити, неврити, абсцеси, флегмони и др.заболявания на опорно-двигателния апарат. Мастити (остри и хронични), едем на млечната жлеза.

 

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Външно, за мазане върху кожата.

Втрива се посредством шпатула върху предварително застриганата и почистена кожа на заболелия участък.

При заболявания на млечната жлеза се прилага чрез масаж на жлезата по посока към основата й. Унгвентът се нанася 1-2 пъти дневно, до пълно оздравяване.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.

Да не се прилага конюнктивално, поради локално дразнещо действие!

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Възможна е появата на фоточувствителни реакции и кожни обриви.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести  (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма.

 

КАРЕНТЕН СРОК:

Месо и вътрешни органи: нула дни.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 ºС.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 30 дни. Да се съхранява при температура под 25 ºС. Да се пази от светлина. Да се съхранява на сухо място.

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.