BG | EN
person Вход

РЕФРИГЕРАНС, REFRIGERANS

Продуктов № 1627913272
Ветпром
Тип
Антибиотици

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ:

Активна субстанция:

Aluminium Acetate 1.5 g/50 g                                                                                                                    

Ексципиенти: 

Sorbitan oleate, Paraffin liquid, Wool Fat, White Soft Paraffin, Purified Water

 

 ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

говеда, овце, кози, коне, магарета, прасета, кучета и котки.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

За лечение на остри възпалителни процеси на сухожилията и сухожилните влагалища, бурзити и артрити; при контузии, ожулвания и възпалителни отоци; при остри мастити; при едем на млечната жлеза; при флегмони и хематоми.

 ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Външно за мазане върху кожата.

Подлежащият на третиране участък, след предварително застригване и почистване, се намазва 2-3 пъти дневно с тънък, но добре покриващ пласт.

При заболявания на млечната жлеза се прилага чрез масаж на жлезата по посока към основата й 2 -3 пъти дневно.

Лечението продължава до пълно оздравяване.

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Няма известни.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести  (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

Този ветеринарномедицински продукт е предназначен само за външно приложение върху кожата. Да не се прилага по орален път.

Да не се използва след изтичанe срока на годност, посочен върху тубата!

 

КАРЕНТЕН СРОК:

Месо и вътрешни органи: нула дни.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 ºС.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 30 дни..

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.