BG | EN
person Вход

РИВАНОЛ 1%, RIVANOL 1%

Продуктов № 1627913273
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ В 50 gr:

Активна субстанция:

EthacridineLactate 0.5 g

Ексципиенти: 

ZincOxide, WoolFat, WhiteSoftParaffin и PurifiedWater

 

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета и котки.

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При рани, ожулвания, отворени абсцеси, инфекции на кожата и лигавиците, при възпаления на конюнктивите, на лигавицата на половите органи

 

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Унгвентът се нанася от един до три пъти дневно. Предварително почистен, заболелия участък се намазва посредством шпатула. При конюнктивит се поставя малко количество във външния очен ъгъл, след което окото се затваря и леко се масажира за равномерно разпределение на продукта.

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва върху кожа и рани, изложени на слънчево облъчване (фотосенсибилизация).

Да не се използва при свръхчувствителност към етакридин.

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Като неблагоприятни реакции могат да се наблюдават контактен алергичен дерматит и фототоксичност.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести  (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Няма.

 

КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 ºС.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 30 дни. Да се съхранява при температура под 25 ºС. Да се пази от светлина. Да се съхранява на сухо място.

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Няма.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.