BG | EN
person Вход

СУЛФАТИАЦОЛ 5%, SULFATHIAZOL 5%

Продуктов № 1627913274
Ветпром
Тип
Антибиотици

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ В 50g:

Активни сурстанции:

Sulfathiazole Sodium – 2.5g

Ексципиенти:

Cod-liver Oil

Wool Fat

White Soft Paraffin

Purified Water

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Говеда, коне, овце, кози, прасета, кучета и котки.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

Прилага се при профилактика и лечение на чисти оперативни рани (козметични и профилактични, ортопедични, коремни операции, кастрации), рани зарастващи по първичен начин и спонтанни рани – инфектирани или неинфектирани.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Доза:

Некротичните и гнойни части на раните (поразените повърхности на кожата) предварително се почистват. След това продуктът сенанася и втрива внимателно с леки движения.

Начин на приложение:

Външно за мазане върху кожата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.

Да не се използва в присъствие на гноен секрет, тъй като активността му се понижава.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Възможна е поява на кожни изриви.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

Да се спазват указанията за употреба.

 

КАРЕНТЕН СРОК:

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула часа.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 30 дни.

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Продуктът е предназначен само за ветеринарномедицинска употреба от ветеринарни лекари.

Бременност:

Може да се прилага по време на бременност.

Лактация:

Може да се прилага по време на лактация.

Заплодяемост:

Може да се използва при животни за разплод.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Несъвместим е с анестезин, прокаин и дикаин.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

При предозиране се прилага Витамин В1 и алкални средства.

Несъвместимости:

Не смесвайте с анестезин, прокаин и дикаин.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.