BG | EN
person Вход

КОФЕИН НАТРИЕВ БЕНЗОАТ 20%

Продуктов № 1627913275
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ:

 1g Coffeinum – natriibenzoas, 

 помощни вещества - SodiumHydroxide и Waterforinjections.

 

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Едри и дребни преживни животни, коне, свине и кучета.

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

При сърдечно-съдова слабост; за възбуждане на нервната система при потиснатост, заразни и незаразни болести, при потиснато дишане; при залежаване след раждане; при спазми на кръвоносните съдове на сърцето, мозъка и бъбреците; при понижена моторна активност на червата; при мускулна слабост.

 

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Начин на прилагане: Подкожно, мускулно.

Доза: За едри преживни и коне - по 1-2 ампули от 5 ml;

За дребни преживни и свине – по 1-2 ml от ампула по 5 ml;

за кучета - по 0.5-1 mlот ампула по 5 ml.

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Остри миодегенерации на сърдечния мускул, некомпенсирани пороци.

 

СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ:

Повишена възбудимост, тахикардия, засилена диуреза.

 

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

При съвместно прилагане на кофеинсъдържащи продукти и бромиди в подходящи дози, може да се постигне балансиране между възбудните и задръжните процеси (ако съотношението между тях е било нарушено) и да се лекуват неврози и кортико-висцерални заболявания (бром-кофеинова терапия). При едновременното прилагане на продукта със сънотворни-намалява тяхното действие; с нестероидни противовъзпалителни средства-засилва ефекта им.

 

ПРЕДОЗИРАНЕ:

 При употреба на по-високи дози процесите на възбуждане ирадират, което може да се изрази в ускорена реакция при дразнене, в моторна възбуда, безпокойство и безсъние. Това влияние на кофеина се сменя след това със затормозване, с намалена функционална дейност (задпределно задържане). В големи дози кофеинът предизвиква хипергликемия и гликозурия, поради увеличено отделяне на адреналин. Наблюдават се гърчове, треперене на мускулатурата.

 

МЕРКИ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ:

Ранните симптоми (гадене, повръщане, тремор) се отстраняват с редуциране на дозата или спиране на лечението. При по-тежки прояви (синусова брадикардия, гърчове) се прилагат мерки за намаляване на резорбцията на продукта (предизвикване на повръщане, стомашен лаваж) корекция на водно-електролитния баланс, очистителни средства. Против възбуда и гърчове се използватнаркотици (барбитурати).

 

КАРЕНТЕН СРОК:

Няма

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

 Не се изискват.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

При стайна температура (15-25ºС), на сухо и защитено от светлина място.