BG | EN
person Вход

ПИЛОКАРПИН 5 %, PILOCARPIN 5%

Продуктов № 1627913276
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА В 2 ml:

Pilocarpine hydrochloride:  0.1 g 

Помощно вещество:

 Water forinjections.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

кучета и коне (не предназначени за човешка консумация).

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

Като диафоретично средство - за отделяне на големи количества течности; при нарушение функциите на бъбреците - за предотвратяване на уремия; за ускоряване резорбцията на ексудати и трансудати; при акутен тотален асептичен пододерматит у конете; при остро възпаление на мозъка и на менингите; при хронична мозъчна воднянка; при сърдечна недостатъчност, съпроводена със застой; при чернодробни заболявания, придружени с асцити; при ендометрити; при хипофункция на яйчниците /заедно с хормонални препарати/; като очистително /желателно е след вкарване на салинен пургатив/; при колики на червата и атония на пикочния мехур.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Доза: Коне икучета –0.02ml /kg m дневно.

Начин на прилагане: Подкожно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се прилага при белодробни и сърдечни заболявания; при бременност и тетанус!

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или някое от помощноте вещества!

Не трябва да се прилага едновременно с атропин, поради антагонизма между тях!

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ:

Миоза, промени в зрителното поле, повишаване на слъзната секреция, конюнктивална вазодилатация, гастроинтестинални, бронхопулмонални смущения, хиперсекреция на слъзните, потните и слюнчените жлези, медикаментозна алергия.

ПРЕДОЗИРАНЕ:

Възбуждане на ЦНС, безпокойство у животните (усилва изпотяването), коремни болки, диспнеа и други изменения в усилена степен.

Мерки при предозиране: Отравянето се лекува с атропин.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

Винаги използвайтеПИЛОКАРПИН 5 % разтвор за инжекции разтвор точно както Ви е казал Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

КАРЕНТЕН СРОК:

Продуктът не се прилага при коне предназначени за човешка консумация.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява при температура под<25°C, на сухо и защитено от светлина място.

Да се съхранява на недостъпни за деца места!

Да не се използва след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета!

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Не се препоръчва употреба по време на бременност и лактация.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.