BG | EN
person Вход

ВИТАМИН В1 2%, VITAMIN B1 2%

Продуктов № 1627913277
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ В 1мл:

 Витамин ВThiamineHydrochloride -  0.02 g 

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

едри и  дребни преживни животни, свине, котки, кучета, птици.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

При хипо- и авитаминоза В1 /бери-бери/; при отравяния с орлова папрат /Pteridlumaquilinum/ и с хвощ /Equisetumarwense/, със сулфаниламиди, с арсенови и оловни съединения; при периферни парализи, при неврити и невралгии; при сърдечни и чернодробни увреждания; приатония на предстомашията и на тънките черва; при дерматити; като спомагателен препарат при заразни заболявания; при вътрешно прилагане на сулфаниламиди, нитрофуранови съединения и антибиотици; при хранене с фураж, богат на въглехидрати.

 ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Начин на прилагане: 

подкожно, мускулно и венозно.

Доза:

  • говеда и биволи по 5-15-25ml;                                                                                                    
  • телета - по 0.5ml;
  • коне - по 0.5-1-2.5-5ml;
  • дребни преживни - по 0.5-2.5ml;
  • свине - по 0.75-1.5-3ml;
  • котки - по 0.1-0.25ml ;
  • кучета - по 0.1-1ml;
  • птици - до 0.1-0.2ml.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Лекарственият продукт е противопоказен при животни, имащи повишена чувствителност към Витамин В1(ThiamineHydrochloride).

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Възможна е появата на болезнена чувствителност на мястото на инжектиране.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

Витамин В1(ThiamineHydrochloride) може да усили действието на нервно-мускулните блокатори. Не се препоръчва едновременното прилагане в една спринцовка или инфузионен разтвор на Витамин Вс Витамин В12, поради прякото разграждащо витамините действие на кобалта, съдържащ се във Витамин В12.

ПРЕДОЗИРАНЕ:

При предозиране, особено при венозно вкарване може да предизвика шокови явления (“тиаминов шок”). При въвеждане на много високи дози (LD50 е 350 mg/ml) се наблюдава нервно-мускулна блокада при животните; хипотензия и учестено дишане.

МЕРКИ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ:

Лечението е симптоматично.

КАРЕНТЕН СРОК:

Няма

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

 Не се изискват.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

При стайна температура (15-25ºС), на сухо и защитено от светлина място.