BG | EN
person Вход

ПАПАВЕРИН АТРОПИН 10ml, PAPAVERIN ATROPIN 10ml

Продуктов № 1627913279
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активни субстанции:

Papaverine hydrochloride                   0.01 g/ ml

Atropine Sulphate                               0.001 g/ ml

Ексципиенти:

Water for injections

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Коне и кучета.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При спастични състояния на гладкомускулните органи, при чревни колики (катарално-спазматична и др.); при кризи, дължащи се на камъни в бъбреците и жлъчката; при спазми на кръвоносните съдове; при интермитиращо куцане; при морфиново отравяне; при усилена секреция на бронхиалните жлези; при начален аборт.

 

 ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Подкожно приложение.

 Доза:

Коне - 10 ml; кучета - 1-2 ml.

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при силно проявени увреждания на сърдечно-съдовата система; при увеличено вътреочно налягане.

Да не се използва при тахикардия вследствие на тиреотоксикоза и сърдечна инсуфициенция, исхемия на миокарда, остри кръвоизливи, при паралитичен илеус; при волвулус или торзио на червата; при тежки улцерозни колити; при тежки чернодробни и бъбречни заболявания.

 

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

 Във високи дози предизвиква двигателна възбуда, тремор, гърчове и парализа на дишането.

 Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Няма.

 

КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

Не се разрешава за употреба при коне, чието месо е предназначено за човешка консумация.

 

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета.

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Няма.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Не е приложимо.

Бременност:

Не се препоръчва прилагането му по време на бременност.

 

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Антихистамините, прокаинамидът, хинидинът, меперидинът, бензодиазепините, фенотиазинът усилват действието на атропина и неговите производни.

Атропинът и неговите производни могат да усилят действието на нитрофураните, тиазиновите диуретици, симпатомиметиците.

Метоклопрамидът е антагонист на атропина и неговите производни.

Примидонът, дизопирамидът, нитратите, кортикостероидите могат да усилят неблагоприятните реакции на атропина и неговите производни.

Атропинът и неговите производни са съвместими със следните продукти: хлорпромазин хидрохлорид, циметидин хидрохлорид, дименхидринат, демерол, дроперидол, фентанил цитрат, морфин сулфат, пентобарбитал натрий, пропазин, дипразин, скополамин хидробромид.

 

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

В много високи дози повишава рефлекторната възбудимост – проявяват се признаци на психомоторна възбуда; след това могат да настъпят клонично- тонични гърчове.

Дишането се ускорява, зениците силно се разширяват, сърдечната дейност се учестява, лигавиците стават сухи. По-късно се наблюдава угнетяване на ЦНС.

 

Мерки при предозиране:

Инжектират се пилокарпинов хидрохлорид или физостигминов салицилат през 15-20 минути до изчезване на сухотата в устата. Против затрудненото дишане се прилагат дихателни аналептици и инхалация с карбоген.

 

Несъвместимости:

 Антихистамините, прокаинамидът, хинидинът, меперидинът, бензодиазепините, фенотиазинът усилват действието на атропина и неговите производни.

Атропинът и неговите производни могат да усилят действието на нитрофураните, тиазиновите диуретици, симпатомиметиците.

Метоклопрамидът е антагонист на атропина и неговите производни.

Примидонът, дизопирамидът, нитратите, кортикостероидите могат да усилят неблагоприятните реакции на атропина и неговите производни.

 

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.