BG | EN
person Вход

КАЛЦИЕВ БОРОГЛЮКОНАТ 20%, CALCIUMBOROGLUCONATE 20%

Продуктов № 1627913281
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ В 100ml:

CalciumBorogluconate - 20.0 g

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Едри и дребни преживни животни, коне, свине, кучета и котки

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

При възпалителни процеси с различна етиология в началната фаза /включително при оток на белия дроб/; при кръвотечения и хеморагична диатеза; при алергични състояния – уртикария, серумна болест, при акутен тотален асептичен пододерматит и др.; при хипокалцемични състояния – тетания при кравите, рахит, остеомалация, родилна пареза, при паралитична миоглобинурия при коне; при отравяния.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

При заболявания на сърцето и бъбреците, при животни с дихателна недостатъчност, респираторна ацидоза, стомашна фибрилация, хиперкалцемия.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

 Рядко при подкожно прилагане може да се получат отоци, които минават след няксолко часа. При нужда се прави масаж. При животни със заболявания на сърцето и бъбреците може да се получи хиперкалцемия. Много бързото въвеждане може да предизвика хипотензия, сърдечна аритмия и спиране на сърцето.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

Приемането на калциеви препарати едновременно с тиазидни диуретици, витамин А, витамин Д или негови аналози може да предизвика хиперкалцемия.Калцият при парентерално приложение може да намали ефекта на неполярните миорелаксанти.Калцият усилва действието на Тубокурарина.Магнезиевите йони усилват действието на барбитуратите.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Венозно /бавно/, подкожно, мускулно – за предпочитане на няколко места.

  • за едри животни-от 50 до 150 ml;
  • за свине, овце и кози – 10 - 20 ml;
  • за кучета – 5 – 10 ml;
  • за котки- 0.5 до 2.0 ml.

ПРЕДОЗИРАНЕ:

При приемане на по-високи дози най-често се наблюдава хиперкалцемия. Има случаи на хиперкалцемия и при едновременно парентерално прилагане на калциеви препарати с витамин Д или негови аналози.

Мерки при предозиране. При приемане на по-високи дози най-често се наблюдава хиперкалцемия. Има случаи на хиперкалцемия и при едновременно парентерално прилагане на калциеви прерарати с витамин Д или негови аналози.

КАРЕНТЕН СРОК:

 Няма

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

Не се изискват.

Съхранява се при стайна температура /15-25оС/, на сухо и защитено от светлина място.