BG | EN
person Вход

ГЛЮКОВЕТ, GLUCOVET

Продуктов № 1627913283
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТА В 100 ml:

Активни субстанции:

CalciumGlycerofosphate 7.629 g

Calcium Borogluconate 5.32 g

Magnesium chloride 3.14 g

Glucose Monohydrate 16.5 g

Ексципиенти:

Acidum Hydrochloricum Concetratum

Water for injections

 ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда и овце.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При нарушения на въглехидратната и минералната обмяна- хипогликемични състояния, кетоза, недоимък на калций (залежаване преди и след раждане, остеодистрофии, родилна кома), при тетании (млечна, пасищна, транспортна), при интоксикации, хеморагична диетеза, рековалесцентни състояния, алергия и други.

 ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Прилага се строго интравенозно (бавно), след предварително затопляне на разтвора до температурата на тялото (37º С).

Говеда: 200 – 250 ml.

Овце: 50 – 120 ml.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при хиперкалцемия и хипергликемия, при склонност към тромбози.

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.

Да не се използва при тежки чернодробни и бъбречни увреждания, нарушено кръвообразуване, сърдечна недостатъчност и аритмия.

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Като често срещана неблагоприятна реакция при бързата инфузия на продукта е шока, в който животните изпадат. За избягването му се препоръчва разтворът да се инжектира бавно интравенозно, след предварителното му затопляне до телесна температура (37º С).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Няма.

 

КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула часа.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни. Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Приемането на калциеви продукти едновременно с тиазидни диуретици, витамин А, витамин D или негови аналози може предизвика хиперкалцемия. Калцият при парентерално приложение може да намали ефекта на неполярните миорелаксанти. Калцият усилва действието на тубокурарина. Магнезиевите йони усилват  действието на барбитуратите.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:

При употреба на продукта в дози по-високи от посочените за вида животни е възможна проява на  нарушения на двигателните движения и настръхване на космите. При част от животните се наблюдава транзиторна аритмия до 4-ия час след приложението на продукта. Установява се и преходно увеличаване на дихателната честота за същия период от време. При други от животните при предозиране се наблюдава тремор на главата и трупа, потискане на ЦНС и невъзможност да стоят на крака. Телесната температура е слабо повишена.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

 

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекаркакво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.