BG | EN
person Вход

ЛЕВАМИЗОЛ 7.5%, LEVAMISOL 7.5%

Продуктов № 1627913285
Ветпром
Тип
Противопаразитни

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТА В 100 ml:

Активна субстанция:

LevamisoleHydrochloride           7.5 g

Ексципиенти:

Chlorocresol, SodiumMetabisulphite, DisodiumEdetate, CitricAcidMonohydrate, SodiumCitrate, Waterforinjections.

 ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Телета, овце, свине, кучета.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При инвазии на телета с хемонхи, остертагии, трихостронглии, нематодири, кооперии, езофагостоми, буностоми, трихури, диктиокаули; на овце с хемонхии, остертагии, трихостронглии, нематодири, кооперии, буностоми, стронгилоиди, езофагостоми, гайгерии, хабертии, трихури (по-слабо), диктиокаули, протостронглии; на свине с аскарии, хиостронгилиди, метастронгилиди, езофагостоми и трихури; на месоядните животни с токсокари, анкилостоми, уницарии и трихури.

 ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Перорално: за телета, овце и свине - 0.0075 g/kg т.м. (1 ml/10 kg т.м.); за кучета - 0.01 g/kg т.м.  (1.35 ml/10 kg т.м.);

Подкожно: телета - 0.005 g/kg т.м.  (0,7 ml/10 kg т.м.); овце и свине - 0.0075 g/kg т.м. (1 ml/10 kg т.м.).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при лактиращи животни.

При силно изтощени животни или при значителни нарушения на функциите на бъбреците и черния дроб, продукта трябва да се назначава с особено внимание.

Особено внимателно трябва да се приема левамизол от говеда след ваксинации, обезроговяване или кастрация (за предпочитане е да се отложи неговия прием).

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

При някои животни след приемане на левамизол се наблюдава временна възбуда; хипертензия; саливация; диария; еритема; агранулоцитоза; оток на мястото на инжектиране, който изчезва в течение на 7-14 дни.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Няма.

 

КАРЕНТЕН СРОК

Телета, овце и свине: месо и вътрешни органи – 7 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни. Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Да не се прилага при бременни животни в последната третина на бременността. Не трябва да се прилага заедно с диетилкарбамазин и органофосфорни съединения.

Бременност и лактация:

Не трябва да се прилага при бременни животни в последната третина на бременността. Не се прилага по време на лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не трябва да се прилага заедно с диетилкарбамазин и органофосфорни съединения. Едновременното прилагане на левамизол и левомицетин може да доведе до летален изход.

Предозиране:

При по-високи от посочените дози се проявяват саливация, тремор, честа дефекация и уриниране, възбудни прояви, атаксия. Антидот: Атропин.

Несъвместимости:

Не трябва да се прилага заедно с диетилкарбамазин и органофосфорни съединения.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.