BG | EN
person Вход

ДЕКСАМЕТАЗОНИК 0.4%, DEXAMETHASONIC 0.4%

Продуктов № 1627913286
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активна субстанция:

Dexamethasone: 0.004 g/1 ml

Ексципиенти:

Methylparahydroxybenzoate

Propylparahydroxybenzoate

Glyceroformyl

Propyleneglycol

Waterforinjections

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, коне, кози, свине, кучета и котки.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Първични кетози (ацетонемии), ортопедични заболявания (артрити, бурзити, тендовагинити, тендинити и дисторзии на сухожилията, ламинити и др.), шок, стрес, алергични състояния (мастити, млечна треска, агалаксия при свинете, постоперативен шок, токсемии, треска и др.), кожни заболявания (алергични дерматити, изгаряния, екземи и неспецифични дерматити) и други.

 ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Продуктът се прилага интрамускулно при коне и говеда, а при останалите животни – интрамускулно или подкожно.

Говеда – 1.3-5 ml  (5.2-20 mg)  дневно

Коне – 0.5-1.3 ml  ( 2-5.2 mg)   дневно

Свине – 1.3-2 ml  (5.2-8 mg)  дневно

Кози – 0.5-1.3 ml  (2-5.2 mg)  дневно

Кучета и котки– 0.03-0.25 ml  (0.12-1 mg)  дневно.

Повторно третиране след 7 дена.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.

Не се прилага при заболявания, при които кортикостероидите са противопоказни (захарен диабет, остеопорози, сърдечни и бъбречни заболявания, гастроинтестинални заболявания и при животни с напреднала бременност, освен в случаи за предизвикване на раждане ).

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Млечната продуктивност на лактиращи крави може временно да спре или да се понижи. При лактиращите крави лактацията се възстановява след спиране на приложението на продукта.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Винаги използвайтеДЕКСАМЕТАЗОНИК 0.4%  разтвор за инжекции 50ml съгласно инструкциите на Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

 

КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи:

Говеда и кози: – 16 дни.

Свине: – 4 дни

Мляко:

Говеда – 4 дни.

Не се разрешава за употреба при кози, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни. Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Дексаметазонът не се прилага по време на имунизация, тъй като води до понижаване на имунния отговор.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Хипергликемия, хипертония, остеопороза, хипокалиемична алкалоза, намаляване на защитните механизми на организма и активиране на латентните инфекции, перфорации, отоци, съдови увреждания, задържане на растежа, алергични реакции и др.

Мерки при предозиране:При намалени защитни сили и активизиране на инфекциите – инжектиране на витаминни продукти: В, В1, С, А, РР, фолиева киселина, прилагане на антибиотици – тиамфеникол, тилан, тетрациклин и др., съгласно схемите за тяхното приложение. При активиране на язвени заболявания се инжектират коагуланти, витаминни продукти и се приемат храни богати на белтъчини и въглехидрати. При отоци – симптоматично лечение и целенасочено такова в зависимост от мястото на отока. При белодробен оток – инжектиране на глюкоза и диуретици; При сърдечен шок – инжектиране на кардиотоници и диуретици. При газови отоци – дренаж, антибиотици в големи дози, физиологичен разтвор, сулфонамиди, глюкоза, витамин С и сърдечни стимуланти. При остеопороза – инжектиране на калциеви и натриеви продукти и изхранване на храни с богато съдържание на витамин В и В2, С, А и РР както и фолиева киселина. При хипертония – антихипертонични средства.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.