BG | EN
person Вход

НОВОКАИН 1%, NOVOCAIN 1%

Продуктов № 1627913288
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА В 1 ml:

ProcaineHydrochloride 0.01 g

Помощни вещества:

HydrochloricAcid, WaterforInjections.


ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

За всички животни.


ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За предизвикване на инфилтрационна, проводна и гръбначномозъчна анестезия; анестезия на органите в гръдната кухина; при кожни заболявания /за намаляване на болката и сърбежа/; при мастити при кравите; за разтваряне на антибиотици.


ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Доза

За проводна /регионална/ анестезия – 1%-ов разтвор /комбиниран с адреналинов хидрохлорид/ - при дребни преживни, свине, зайци, птици – 1 ml 1%/kg.m; за гръбначномозъчна анестезия /без адреналин/ - вкарва се в гръбначния канал 1%-ов разтвор. За лумбална /субарахноидална/ анестезия – при едри животни – 1-3 ml; при кучета – 1ml, при сакрална /епидурална, висока сакрална/ анестезия – при едри животни – 20-40 ml; при каудална /ниска сакрална/ анестезия – при едри животни – 5-10 ml; за интраартериално прилагане /при възпаления, локализирани в крайниците/ - за коне по 0.1-0.15 ml 1%/kg.m; за епиплеврално вкарване /анестезиране на органите в гръдната кухина/ - по 0.25 ml/kg.m от 1%; за мускулно прилагане /при възпалителни заболявания/ - за едри животни – 40 ml от 1%-ов разтвор.

Начин на приложение:

Парентерално.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Свръхчувствителност към прокаин /прави се предварителна проба/.


НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ

Идиосинкразия, колапсни състояния, кожни реакции и др


СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Винаги използвайте НОВОКАИН 1%разтворза инжекцииточно както Ви е казал Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

Да не се използва след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета!


КАРЕНТЕН СРОК

Не се изисква.


СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява при температура под<25°C, на сухо и защитено от светлина място.

Да се съхранява на недостъпни за деца места!

Срок на годност след първо отваряне на опаковката- 28 дни, съхранение при хладилни условия при температура +2 до +8ºС.


СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)

Няма.


СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.