BG | EN
person Вход

СЕЛЕД, SELED

Продуктов № 1627913289
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТА В 100 ml
Активни сурстанции:
Sodium Selenite – 0.060g
α- Tocopheryl Acetate (Vit. E) – 2.500g
Cholecalciferоl (Vit.D3) – 0.063g
Ексципиенти:
Macrogolglycerol Ricinoleate
Methyl Parahydroxybenzoate
Propyl Parahydroxybenzoate
Water for injections

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Крави, телета, агнета, прасета, кучета; пилета-бройлери, пуйки, патици.


ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Селед инжекционен разтвор се прилага при енцефаломалация и ексудативна диатеза при пилета; при мускулна дестрофия при новородените животни; при рахит и остеомалация; за поощряване на сперматогенезата при мъжките животни, заплождането и плодоизносването при женските животни; за подобряване на яйцеснасянето при кокошките носачки; за повишаване на устойчивостта срещу заболявания при младите животни и птици.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Интрамускулно - бременни крави - 20 ml 20-40 дни преди отелването; за телета, агнета и прасета - 0.1 ml/kg т.м. за 5-6 последователни дни; за кучета - 0.1 ml/kg т.м. ежедневно първата седмица, втората седмица двукратно и след това един път седмично.
Перорално - за пилета бройлери и други птици над 3-седмична възраст, 1.0 ml/L питейна вода за 5-6 последователни дни.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Не са известни.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие на употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът се прилага само от ветеринарни лекари във ветеринарномедицинската практика.

КАРЕНТЕН СРОК
Месо и вътрешни органи: нула дни.
Мляко: нула часа.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да се съхранява при температура под 25C.
Да се пази от светлина.
Да се съхранява на сухо място.
Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета.
Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни. Да се съхранява в хладилник (2C – 8C).

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Установен е антагонизъм между железните и селеновите съединения. Едновременното прилагане на мед и селен не се отразява положително върху растежа на животните.
Витамин Е може да усили абсорбцията на Витамин А.
Актиномицинът понижава понижава действието, на Витамин D3. Фосфорът също пречи на усвояването му. Антиконвулсивните лекарства пречат на усвояването на Витамин D3.
Предозиране:
При предозиране селенът води до прояви на токсичност. При предозиране се наблюдава угнетеност, атаксия, задух, слепота, диария, мускулна слабост, мирис на чесън при издишване на животното. При кучетата при въвеждане на високи дози от ВМП е възможна анорексия, повръщане и диария.
Мерки при предозиране:
Арсеновите съединения понижават токсичността на селена, а също и добавката на мед и медни съединения в храната.


СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА
ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.
Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.