BG | EN
person Вход

ГРАНУЛИН, GRANULIN

Продуктов № 1627913291
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ:

Активни субстанции:

EthacridineLactateMonohydrate  0.37 g/100 ml

AcriflaviniumMonoсhloride 0.37 g/100 ml

MethylthioninumChloride 0.74g/100 ml

Salicylic Acid 2.22 g/100 ml

Ексципиенти:

Castoroil

Ethanol 96%

PurifiedWater

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Кучета и котки.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

За приложение при пресни инфектирани рани, екскориации, ожулвания, язви, фистули,екземи и дерматити. Оказва отличен профилактичен ефект при операционни рани.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Само за външно приложение!

След предварителна хирургическа обработка, засегнатият участък се тушира с помоща на напоен с разтвора тампон.

 Лекуването се повтаря ежедневно или през ден до пълно оздравяване.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите!

При прилагане в областта на главата да се внимава разтвора да не попадне в очите!

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Локално върху лигавиците трипафлавинът действа слабо дразнещо Възможна е появата на преходна хиперемия и зеленикаво оцветяване на кожата на мястото на третиране. Може да причини фотосенсибилизация.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

Винаги използвайте ГРАНУЛИН®разтвор  точно както Ви е казал Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

 

КАРЕНТЕН СРОК:

Не е приложимо.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 30 дни.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Този ветеринарномедицински продукт е предназначен само за външно приложение върху кожата. Да не се прилага пероралнo, парентералнo или конюнктивалнo. След употреба ръцете се измиват старателно с вода и сапун.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.