BG | EN
person Вход

ЕНДОМЕТРОКС, ENDOMETROX

Продуктов № 1627913293
Ветпром
Тип
Антибиотици

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

 

Съдържание в 45 g:

 

Активни субстанции:

Tylosin              750 000 IU/ 45g

Nitroxolinе      0,75g/ 45g

Ексципиенти:

DimethylSulfoxide

PolawaxA 31

Cetomacrogol 400

Ethanol (96 percent)

Forane 134 A

 ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Кобили.

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

При остри, подостри и хронични катарални и катарално-гнойни ендометрити, метрити, параметрити, цервицити и вагинити при кобили.

 ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Доза:

Съдържанието на един флакон от 45 g отговаря на една доза. В повечето случаи е достатъчно еднократно третиране. При по-тежки увреждания третирането може да се повтори 2 до 3 пъти през интервал от 24-48 часа.

Начин на прилагане:

Преди употреба флаконът се темперира до температура, не по-висока от 30ºС.

Вътрематочно - след предварително обследване и масаж на матката през ректума. С едната ръка са фиксира цервиксът, а с другата-наконечникът, прикрепен към дюза. Последната се съединява с вентила на флакона и чрез натиск се впръсква съдържанието. Въвеждането на продукта продължава до пълното впръскване на съдържанието на флакона.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или някой от ексципиентите.

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

В много редки случаи е възможна появата на реакции на свръхчувствителност (алергични реакции).

При по-упорито впръскване се наблюдава безпокойство от страна на животните, което се изразява в учестено дишане, удряне с крайник по пода, лягане, ставане, обръщане на главата назад.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести  (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

 

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

 

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

Винаги използвайте ЕНДОМЕТРОКС® пенообразуващ аерозолточно както Ви е казал Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

 

КАРЕНТЕН СРОК:

Не се разрешава употребата при коне, чието месо е предназначено за човешка консумация.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета.

Внимание! Флаконът е под налягане. Да се пази от удар и нагряване!

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Няма.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Не е приложимо.

Бременност:

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не са известни.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Няма, поради начина на приложение.

Несъвместимости:

Не са известни.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.