BG | EN
person Вход

ЗООМИКОЛ, ZOOMYCOL

Продуктов № 1627913295
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

 

Активни субстанции:

Nitroxoline

0.525 g/155 g опаковка

0.305 g/90 g опаковка

Tiabendasole

1.050 g/155 g опаковка

0.609 g/90 g опаковка

Ексципиенти:

Macrogol 400

DimethylSulphoxide

Ethanol (96 percent)

Forane 134 A

 

 ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета и котки.

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При трихофития, микроспория, повърхностна кандидоза и други кожни микози. Пиодермия и дерматити, абсцеси и фистули в областта на пръста. Наранявания вследствие ухапвания и контузии.

 ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

За прилагане върху кожата. Продуктът се нанася върху засегнатият участък.

Третирането се повтаря според степента на заболяването 3-4 пъти на интервали от 3-5 дни.

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Не са известни.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът може да се прилага максимално върху 30% от кожната повърхност. Да се пазят очите на животното. При третиране на голям брой животни, помещението трябва да се проветри, или третирането да се извършва навън.

 

КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от удар и нагряване над 45 °C.

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Няма.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Продуктът може да се прилага максимално върху 30% от кожната повърхност. Да се пазят очите на животното. При третиране на голям брой животни, помещението трябва да се проветри, или третирането да се извършва навън.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Да се пази от попадане в очите и вдишване.

Бременност:

Продуктът се понася добре от бременни животни. Не възпрепятства нормалния ембрионален растеж и развитие.

Лактация:

Не преминава в млякото на лактиращите животни.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налични данни.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Няма налични данни.

Несъвместимости:

Не са известни.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.