BG | EN
person Вход

СУЛФАХЛОРПИРАЗИН 30%, SULFACHLORPYRAZIN 30%

Продуктов № 1627913297
Ветпром
Тип
Кокцидиостатици

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТА В 50g:

Активна субстанция:

Sulfachlorpyrazinesodiummonohydrate  15.0g

Ексципиент:

Susrose

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Пилета-бройлери, кокошки и пуйки.

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

Лечение на еймериоза при кокошки предизвикана от следните видове кокцидии: Eimeria acervulina, E. necatrix, E. maxima, E. tenella, E. brunetti, E. mitis, E. hageni, E. mivati, E. praecox ; при пуйки – Eimeria adenoids, E. meleagrimitis.

Ефективен е при инфекции предизвикани от Грам-отрицателни и Грам-положителни микроорганизми като Pasteurela multocida (причинител на холерата по птиците) ; Salmonella gallinarumи Salmonella pullorum (причинител на тиф-пулороза по пилетата и кокошките) ; Clostridium perfringensтип А и тип С (причинител на некротичен ентерит по птиците).

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

СУЛФАХЛОРПИРАЗИН Na ВЕТПРОМ 30% прах се прилага перорално с водата за пиене.

 1 g СУЛФАХЛОРПИРАЗИН Na ВЕТПРОМ 30% прах се разтваря в 1 L прясна вода за пиене.

Курсът на лечение при птиците продължава 3 последователни дни, като в зависимост от състоянието на птиците може да бъде повторен след 2 дни без опасност от появата на токсични явления.

За достигане на по-голям ефект, лечението трябва да започне веднага след откриване на първите признаци на заболяването.

Ако нуждата от вода за пиене превишава обикновената норма, тя трябва да бъде удовлетворена с обикновена вода.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.

Да не се използва при нарушена чернодробна и бъбречна функция, сърдечни заболявания, анемии.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Възможна е проявата на стомашно-чревни смущения, хиповитаминоза В и К, кристалурия /при кисела урина/, анемия.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие на употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

Прилагайте винаги с прясна вода за пиене.

Избягвяйте предозиране. Болните птици могат да пият по-малко вода отколкото обикновено. Когато има такива птици трябва да бъдат изолирани и концентрацията на СУЛФАХЛОРПИРАЗИН Na ВЕТПРОМ 30% прах във водата може да се увеличи пропорционално.

При високи температури на околната среда птиците пият повече вода от обикновено и по този начин концентрацията на СУЛФАХЛОРПИРАЗИН Na ВЕТПРОМ 30% прах във водата трябва да бъде намалена.

Трябва да се спазва необходимата хигиена. По възможност да се смени постелята, с цел да се избегне риска от ново заразяване.

При незадоволителни резултати, вследствие несвоевременно лечение, неточна дозировка или наличие на други болести, трябва да се провери диагнозата и да се повтори лечението.

 

КАРЕНТЕН СРОК:

Месо и вътрешни органи (пилета): 14 дни.

Месо и вътрешни органи (пуйчета): 21 дни (14 дни при отстраняване на кожата).

Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 2 години.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Продуктът е предназначен само за ветеринарномедицинска употреба от ветеринарни лекари.

Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Сулфонамидите могат да изместят другите външносвързващи се с протеините субстанции, като фенилбутазон, тиазидни диуретици, салицилати и др. Антиацидите при едновременно перорално прилагане със сулфонамиди могат да понижат тяхната биодостъпност.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:

Острото отравяне се среща рядко. Освен посочените неблагоприятни реакции при приемане на по-високи дози има случаи на загуба на апетит, загуба на равновесието, безцелни движения.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.