BG | EN
person Вход

СУЛФАГВАНИДИН, SULFAGUANIDIN

Продуктов № 1627913298
Ветпром
Тип
Антибиотици

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ В 50g :

Активна субстанция:

Sulfaguanidine50.00 g.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Кончета, телета, прасета, агнета, ярета и птици.

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

Лечение на бактериални чревни инфекции –колит и ентерит, протичащи с диария; гастроентерити при млади и подрастващи животни; при диспепсия при телета и пилета; колибацилоза при телета и прасета; кокцидиоза при пилета.

 ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Доза:

Средна лечебна доза: 0.1- 0.3 g/kg т.м. за денонощие;

за телета и кончета: от 5.0 - 10.0 g дневно;

за прасета: 0.5 - 1.0 g дневно;

за агнета и ярета: 0.5 - 1.0 g дневно;

за птици: 0.4 – 0.6 g дневно на птица, разделено на 2 приема или 5 g/kg концентриран фураж.

Обикновено на всеки 2 следващи дни дозата се намалява с ¼ от първоначалната.

Начин на приложение:

Перорално – самостоятелно или стрит  в концентрирания фураж. Третирането се извършва 3 пъти дневно. Курсът на лечение продължава 6 до 7 дни.

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се използва по-дълго от 10 дни при младите животни и при хиповитаминоза В и К.

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция.

Да не се използва при животни в състояние на дехидратация или констипация.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Възможните неблагоприятни реакции са:

- кристалурия;

- хиповитаминоза В и К;

- прояви на свръхчувствителност към активната субстанция на ветеринарномедицинския продукт (обриви, дерматити);

- диария.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

Само за ветеринарномедицинска употреба.

Да се прилага само от отговорния ветеринарен лекар.

 

КАРЕНТЕН СРОК:

Месо и вътрешни органи: 12 дни.

Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 ºC

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета.

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Сулфонамидите могат да изместят другите външно свързващи се с протеините продукти, като фенилбутазон, тиазидни диуретици, салицилати и др.

Съвместното перорално приложение на ветеринарномедицински продукти с антиацидно действие със сулфонамиди, може да доведе до намаляване на бионаличността на сулфонамидите.

Бременност и лактация:

Не се прилага по време на бременност и лактация.

Яйценосене:

Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:

Остра интоксикация при предозиране с ветеринарномедицински продукти, съдържащи в състава си сулфонамиди, при животни се наблюдава много рядко. Освен посочените в т.4.6 неблагоприятни реакции, при приложение на високи дози от тези продукти има случаи на стимулиране на ЦНС и дегенерация на миелина.

Мерки при предозиране:

При кристалурия като антидот се прилага натриев бикарбонат за алкализиране на урината.

При хиповитаминоза В и К  като антидот се прилагат бирена мая или хлебна мая, дрождиран фураж и др.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.