BG | EN
person Вход

СЕЛЕД, SELED

Продуктов № 1627913301
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ В 100 ml :

Активни субстанции:

SodiumSelenete                            0,060 g

α – TocopherylAcetate /Vit.E/     2,500 g

Cholecalciferol                              0,063 g

Ексципиенти:

Polysorbate 80

 PurifiedWater

 

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Говеда, овце, свине, птици и кучета.

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

При енцефаломалация и ескудативна диатеза при пилета; при мускулна дистрофия при новородените животни; при рахит и остеомалация; за поощряване на сперматогенезата при мъжките животни, заплождането и плодоизносването при женските животни; за подобряване на яйцеснасянето при кокошките носачки; за повишаване на устойчивостта срещу заболявания при младите животни и птици.

 

 ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Начин на приложение: Перорално (с водата за пиене).

Доза: За пилета бройлери и други птици над 3-седмична възраст, профилактично по 1.0 ml/L вода за пиене 3-4 дни и лечебно – 5-6 дни. За телета, агнета и прасета – профилактично – по 0.1 ml/kg т.м. 3-4 последователни дни и лечебно – по 0.1 ml/kg т.м. за 5-6 дни. За кучета профилактично – по 0.1 ml/kg т.м. първата седмица всеки ден, втората седмица двукратно и след това един път седмично. За крави профилактично срещу задържане на плацентата 40 дни преди отелването 20 ml на крава и 20 дни преди отелването още 20 ml.

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Няма.

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Не са известни.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма.

 

КАРЕНТЕН СРОК:

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула дни.

Яйца: нула дни.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 30 дни. Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Установен е антагонизъм между железните и селеновите съединения. Едновременното приложение на мед и селен не се отразява положително върху растежа на животните.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

При предозиране селенът води до токсични прояви..

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.