BG | EN
person Вход

ЛЕВАМИЗОЛ 5%, LEVAMISOL 5%

Продуктов № 1627913302
Ветпром
Тип
Противопаразитни

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ В 100 ml :

Активна субстанция:

LevamisoleHydrochloride      5.0 g

Ексципиенти:

Chlorocresol

Sodium Metabisulphite

Disodium Edetate

Citric Acid Monohydrate

SodiumCitrate

PurifiedWater

 ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Говеда, овце, свине, кучета и пилета.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

При инвазии на говеда и овце с хемонхи, остертагии, трихостронгили, нематодири, кооперии, езофагостоми, буностоми, трихури, диктиокаули, гайгерии, хабертии, протостронгили.

При инвазии на свинете с аскари, хиостронгили, метастронгили, езофагостоми и трихури.

При инвазии на месоядните животни с токсокари и токсаскари, анкилостоми, унцинарии и трихури.

При инвазии на птици с аскариди, хетеракси и сингами.

 ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Начин на приложение:перорално с водата за пиене

Доза:   говеда – 0.0075 – 0,008 g/kg т.м. (0,15-0,16 ml 5%-ов разтвор/ kg т.м.);

овце и свине – 0,0075 g/kg т.м. (0,15 ml 5%-ов разтвор/kg т.м.);

кучета – 0.01 g/kg т.м. (0,2 ml 5%-ов разтвор/ kg т.м.);

пилета – 0.018 – 0.036 g /kg т.м. (0.4-0.7 ml 5%-ов разтвор/kg т.м.).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се използва заедно с диетилкарамазин и оргофосфорни съединеия.

Да не се използва при бременни животни в последната третина на бременността.

Да не се използва при кози, поради известна чувствителност към активната субстанция.

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

При някои животни след приемане на левамизол се наблюдава временна възбуда; хипертензия; саливация; диария; еритема; агранулоцитоза.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести  (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма.

 

КАРЕНТЕН СРОК:

Говеда, овце, свине и пилета: месо и вътрешни органи – 3 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 ºС.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първо отваряне на опаковка: 30 дни. Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Да не се прилага при бременни животни в последната третина на бременността. Не трябва да се прилага заедно с диетилкарбамазин и органофосфорни съединения.

Левамизолът е противопоказан при лактиращи животни. При силно изтощени животни или при значителни нарушения на функциите на бъбреците и черния дроб, продукта трябва да се прилага с повишено внимание.

Особено внимателно трябва да се приема левамизол от говеда след ваксинации, обезроговяване или кастрация (за предпочитане е да се отложи неговия прием).

Бременност:

Не се прилага през последната третина на бремеността.

Лактация:

Не се прилага по време на лактация.

Яйценосене:

Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не трябва да се прилага заедно с диетилкарбамазин и органофосфорни съединения.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:

При предозиране се наблюдава локомоторна възбуда, тремор, атаксия, дефекация, уриниране, които отзвучават след няколко минути.

Мерки при предозиране: Лечението се спира и се прилага симптоматично лечение.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.