BG | EN
person Вход

ХИДРО АД3Е, HYDRO AD3E

Продуктов № 1627913303
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ:

Активни субстанции:

Vitamin A palmitate                                5 000 000 IU (5.0 g)/100ml

Cholecalciferol (Vitamin D3)                 2 000 000 IU (0.05 g)/100ml

Alpha Tocopheryl Acetate (Vitamin E)  2.0 g/100ml

Ексципиенти:

Methyl Parahydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Disodiumedetate, Polysorbate 80, Water Purified

 ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Телета, овце, кози, свине (прасета), кокошки и пилета.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

За комплексна профилактика и терапия на хипо- и авитаминози А, Д3 и Е; при рахит и остеомалация; при заразни и незаразни болести; за повишаване люпимостта на яйцата; за стимулиране растежа на новоизлюпените пилета.

 

 ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Перорално приложениес водата за пиене. Прилага се еднократно.

Телета - 2-4 ml на животно;

Овце, кози и свине - 2-5 ml на животно;

Прасета - 0.5-2 ml на животно;

Кокошки - 10 ml в 2 L вода за 50-100 кокошки носачки;

Пилета - 10 ml в 2 L вода за 100-200 пилета.

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.

Да не се използва при животни за които не е предназначен.

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Не са известни.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести  (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

 

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

Винаги използвайтеХИДРО АД3Е® хидрозол съгласно инструкциите на Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

 

КАРЕНТЕН СРОК:

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула дни.

Яйца: нула часа.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 30 дни. Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Присъствието на ненаситени мастни киселини намаляват резорбцията на витамин А и Д3. Витамин Е може да усили абсорбцията на витамин А. Големи дози от витамин Е намаляват действието на желязото при животни с анемия. Минералното масло може да понижи абсорбцията на перорално приложен витамин Е.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:

При предозиране може да се появи безпокойство, липса на апетит, повръщане.

Мерки при предозиране:Лечението се спира и се прилага симптоматично лечение.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.