BG | EN
person Вход

ГЕНТАМИЦИН 50мл, GENTAMICIN 50ml

Продуктов № 1627913305
Ветпром
Тип
Антибиотици

1.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ:

 Gentamicin sulfate      100 mg/ml

2.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

Лечение на дихателни, стомашно-чревни и пикочно-полови инфекции, инфектирани рани, артрити и полиартрити, бактериални суперинфекции при вирусни заболявания, ММА-синдром при свине, отити, тонзилити, офталмити, пиодермия, стафилококови инфекции, заразна хрема и микоплазмоза (декоративни птици), общи септични състояния. Прилага се основно при инфекции, причинени от бактерии, резистентни към други антибиотици като E.coli и Pseudomonas aeruginosa.

3.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, телета, свине, кучета и котки, морски свинчета, мишки, декоративни птици (папагали, гълъби и др.).

4.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ

Интрамускулно и при изключително тежки случаи бавно интравенозно.

Повторните инжекции трябва да се поставят на различни места на инжектиране.

Говеда: 2 - 4 mg/kg т.м. (2 - 4 ml/100 kg т.м.) 2 пъти дневно (инрамускулно или бавно интравенозно).

Забележка: доза от 2 mg/kg т.м. е достатъчна за лечение на инфекции на пикочните пътища, а доза от 4 mg/kg т.м. е подходяща за лечение на други инфекции.

Лечението продължава 3 дни.

Свине: 5 mg/kg т.м. (0.5 ml/10 kg т.м.). Първият ден се прилага друкратно през 12 часа, а в следващите дни еднократно дневно за период не по-дълъг от 3 дни.

При прасетата не трябва да се прилага повече от 50 mg на едно място на инжектиране.

Кучета и котки: 2 - 4 mg/kg т.м. (0.2 – 0.4 ml/10 kg т.м.) 3 пъти дневно (интрамускулно или бавно интравенозно).

Забележка: доза от 2 mg/kg т.м. е достатъчна за лечение на инфекции на пикочните пътища, а доза от 4 mg/kg т.м. е подходяща за лечение на други инфекции.

Морски свинчета и мишки: 5 mg/kg т.м. (0.5 ml/kg т.м.) през 24 часа.

Декоративни птици (папагали, гълъби и др.): 5 mg/kg т.м. (0.5 ml/kg т.м.) интрамускулно, 2-3 пъти на ден.

Лечението продължава 3 дни.

5.СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

При новородените животни в първите 3 дни след раждането се прилагат половината дози по същата схема.

 

6.КАРЕНТЕН СРОК:

Поради кумулиране на гентамицин в черния дроб, бъбреците и мястото на инжектиране трябва да се избягват всякакви повторни курсове на лечение в рамките на един карентния срок.

Говеда:

Интрамускулно или интравенозно приложение: месо и вътрешни органи: 192 дни.

Мляко: не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

Свине:

Месо и вътрешни органи: 146 дни.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Да не се използва при свръхчувствителност към аминогликозидни антибиотици.

Да не се използва при тежки бъбречни увреждания, при бременни и лактиращи животни и при животни със смущения във вестибуларния апарат и слуха.

Да не се използва при зайци.

 

7.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Характерни за аминогликозидите неблагоприятни реакции са нефротоксичност и ототоксичност. Нефротоксичните ефекти са обратими, докато вестибуларните нарушения са необратими. Възможна е появата на болка и възпаление на мястото на инжектиране или реакции на свръхчувствителност.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

8.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни. Да се съхранява в хладилник (2 °C –8  °C).

 

9.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

При септични състояния интравенозното приложение трябва да се извършва много бавно, за да се избегне ендотоксичен шок. В този случай е необходимо постоянно наблюдение на сърдечносъдовите показатели. При бъбречна недостатъчност да се прилага намалена доза.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

При работа с продукта да се избягва контакт на продукта с кожата и очните лигавици, поради опасност от дразнене и реакции на свръхчувствителност. При попадане върху кожата, замърсеният участък да се измие обилно с вода, а очите с умерена струя вода.

Употреба по време на бременност и лактация:

Не се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Да не се прилага заедно с фуросемид, хепарин, общи анестетици, мускулни релаксанти и други аминогликозидни антибиотици (опастност от усилване на невротоксичните и нефротоксичните ефекти). В разтвори in vitro проявява несъвместимост с b-лактамните антибиотици (пеницилини и цефалоспорини), водоразтворимите сулфонамиди, еритромицин и витамините от В-комплекса.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:

Предозиране може да се наблюдава основно при кучета.

При продължително приложение във високи дози може да увреди функциите на слуховия и вестибуларния апарат и бъбреците, както и да блокира нервно-мускулната проводимост.

Предозиране, съчетано с нервномускулен блок е възможно, когато гентамицина е приложен в съчетание с общи анестетици и/или миорелаксанти.

Като антидот се използват калциеви соли или холинестеразни инхибитори (неостигмин).

Несъвместимости:

Продуктът е несъвместим с алкални продукти (ускорена утайка).

Да не се смесва с пеницилини, цефалоспорини, хлорамфеникол или сулфонамиди в една и съща спринцовка.

 

10.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.